×

TimeMint Full Service บริการรับทำเงินเดือนแบบเต็มระบบ เริ่มต้น 3,990 บาทต่อเดือนเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

English Language

เว็บไซต์ Timemint.co และแอพพลิเคชั่น TimeMint สร้างสรรค์ ผลิตและดำเนินการให้บริการ โดยบริษัทเน็กซ์สไปร์จำกัดผู้เป็นเจ้าของโดยต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา” ต่อไปในข้อตกลงการใช้บริการนี้ บริษัทฯเรายึดมั่นและปกปิดความเป็นส่วนตัวทั้งส่วนของข้อมูลของทั้งองค์กรและส่วนของข้อมูลพนักงานให้เป็นไปตามกระบวนการของการส่งข้อมูลที่ทางผู้ใช้บริการได้ตั้งค่ากำหนดสิทธิ์เอาไว้ในระบบของเรา การกำหนดสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานได้กำหนดไว้นั้นย่อมถือเป็นการยินยอมนำส่งเผยแพร่ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของผู้ตั้งค่าในระบบแล้วทั้งหมด ไม่ว่าการส่งผ่านภาพ ข้อมูล เสียง พิกัดสถานที่ ทั้งผ่านระบบอีเมล์หรือผ่านการส่งข้อมูลทาง LINE ก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบผลของการส่งต่อข้อมูลในส่วนที่ท่านได้ทำการตั้งค่าส่งต่อข้อมูลไปยังอีเมล์หรือ LINE ไปยังบุคคลอื่นๆที่ผู้ใช้งานกำหนดหรือได้ตั้งค่ากำหนดไว้แล้วแม้ว่าเป็นการกำหนดค่าที่ผิดพลาดในระบบของเราก็ตาม


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งข้อมูลขององค์กรของผู้ใช้งาน ข้อมูลพนักงานและข้อมูลใดๆที่มีการสร้างจากหน้าเว็บไซต์ของเราหรือแอพของเรา ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆโดยตรงต่อข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูลขององค์กรของผู้ใช้บริการทั้งหมด


การร้องขอเพื่อให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลลบหรือเพิ่มข้อมูลในระดับฐานข้อมูล : หากองค์กรหรือหน่วยงานใดๆที่ใช้ระบบของเราในการบันทึกลงเวลาและส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบทั้งหมด จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในระดับฐานข้อมูล ทางเราจะไม่ดำเนินการให้ในทุกกรณีเว้นแต่ทางบริษัทผู้ใช้งานได้มีการออกหนังสืออย่างเป็นทางการ และได้รับการเซ็นรับรองจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ถึงแม้จะมีหนังสือมาตามที่ได้ระบุไว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลให้เป็นสิทธิ์ในการพิจารณาว่าจะกระทำหรือไม่ ทั้งนี้ อาจจะมีการร้องขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบเพื่อใช้ในการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่กระทำได้ในชั้นของการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างบริษัทองค์กรกับพนักงานขององค์กรนั้นในการใช้งานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการลงเวลาหรืออื่นๆ บริษัทองค์กรสามารถแจ้งทำหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบระดับข้อมูลฐานข้อมูลกับทางบริษัทได้ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมความสัมพันธ์ทางโปรแกรม และข้อมูลการบันทึกว่าถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ถ้าหากว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความผิดพลาดจากการเขียนกำกับชุดคำสั่งและการบันทึกจากการคำนวณด้วยโปรแกรมหรือชุดคำสั่งแล้ว เราจะดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักฐานที่บริษัทหาได้ต่อไป


ภาพสื่ออิเล็คทรอนิกส์หรือข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์ใดๆที่ผู้ใช้เป็นผู้อัพโหลดเข้าสู่ระบบของบริการของเรานั้นต้องเป็นภาพที่ไม่ผิดศีลธรรมอันดีหรือธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจที่กระทำระหว่างตัวพนักงานและองค์กรนิติบุคคลนั้น นอกจากนี้ภาพสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่อัพโหลดเข้ามาในระบบจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมายใดๆในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ภาพถ่ายหรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ใดๆที่เข้าข่ายที่ถือได้ว่าผิดต่อกฏหมายหรืออาจจะเป็นความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ อาทิเช่นภาพลามกอนาจารใดๆ ถือว่าได้ผู้จัดการระบบของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นจะสามารถเข้าไปดำเนินการลบโยกย้ายทำลายออกไปได้ทันทีโดยเราจะไม่จำเป็นต้องแจ้งบอกล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันการใช้งานของแอพพลิเคชั่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานทั่วไปและเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรามพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวกับภาพที่ไม่เหมาะสมกับท่านหรือองค์กรของท่านโดยตรงเพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังทั้งส่วนเรื่องของจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฏหมายที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย


ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อใช้สำหรับการตลาด : ที่หน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นจะมีการติดตั้งคุ้กกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และติดตามพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการของการใช้งานแอพและเว็บไซต์ให้ดีขึ้น และ ใช้สำหรับวิเคราะห์ในการทำการตลาดของเว็บไซต์โดยมีการแชร์ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการติดตามพฤติกรรมการเข้าใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ดีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้มีการแบ่งปันกับผู้ให้บริการเหล่านั้นแต่อย่างใดและเป็นไปตามมาตราฐานการใช้งานคุกกี้ทั่วไป อย่างไรก็ดีท่านสามารถเลือกที่จะปิดการให้เว็บไซต์ดำเนินการฝังคุกกี้ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานใดๆหากท่านไม่ยินยอมให้ติดตามพฤติกรรมการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของท่าน


ผู้ใช้งานยอมรับให้ทางบริษัทฯสามารถใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาบริการหรือตรวจสอบบริการของเราได้โดย ทางบริษัทจะมีการแจ้งโดยตรงกับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้งานหลักตามข้อมูลที่ได้บันทึกเอาไว้ในระบบของเราให้ได้ทราบว่าจะใช้ข้อมูลส่วนใดเพื่อการพัฒนาหรือทดสอบบริการใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือจะทำการประกาศผ่านช่องทางการประกาศอันได้แก่ การแจ้งผ่านทางอีเมล์ เป็นต้น


ข้อมูลใดๆที่สร้างจากบัญชีของท่านแต่ไม่ได้มีการใช้งานต่อเนื่องนานเกินกว่า 2 เดือน เราจะดำเนินการลบสิทธิ์การเข้าถึงจากทางหน้าเว็ปไซท์หรือแอพพลิเคชั่นทั้งหมดออกไปก่อน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบทำลายหรือในทางตรงกับข้ามคือเก็บข้อมูลสำรองไว้ในรูปแบบอื่นๆที่ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบริการของเราอีก ทั้งนี้หากท่านต้องการให้ทำการรักษาข้อมูลใดๆเอาไว้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงเพื่อทำการปรับระยะเวลาในการรักษาข้อมูลเอาไว้ได้เป็นกรณีไป


บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานรายใด ทำการดัดแปลงแก้ไขชุดคำสั่งโปรแกรมของซอฟแวร์ ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เนื่องด้วย ชุดคำสั่ง โปรแกรม และแอพพลิเคชั่นที่ให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดนั้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท หากบริษัททราบหรือตรวจพบได้ว่ามีการดัดแปลงเนื้อหาโค้ดชุดคำสั่งส่วนหนึ่งส่วนใดจากฝั่งของผู้ใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธในการให้บริการได้ทันที และ ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานรายนั้นๆที่กระทำการดัดแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการหากผู้ใช้งานใช้บริการผิดวัตถุประสงค์ : การใช้บริการจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ออกแบบเอาไว้ให้ใช้งานเป็นปกติ หากเราทราบได้ว่าผู้ใช้บริการรายใด มีพฤติกรรมการใช้งานระบบลงเวลาการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบของเราทั้งทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการในการดังกล่าวแม้ว่ามีการชำระเงินมาแล้วก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการให้บริการ โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆเต็มจำนวน ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงการใช้บริการหรือไม่


การระงับหรือความล้มเหลวของระบบและการให้บริการ

หากท่านไม่สามารถใช้บริการได้อันเป็นผลจากเหตุการสุดวิสัยยังผลให้การทำงานของซอฟแวร์ไม่ทำงานเป็นปกติดังต่อไปนี้ คุณรับรู้และตกลงว่า กรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นความผิดของเราหรือบริษัทแต่อย่างใด

(ก.) การระงับหรือซ่อมบำรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราเพื่อใช้ในการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งที่เป็นแบบที่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีซ่อมบำรุงด่วนอันเนื่้องมาจากการป้องกันความปลอดภัยของชุดคำสั่ง ฐานข้อมูลหรือโปรแกรมคำสั่งที่ใช้ในการให้บริการแก่ท่า

(ข.) ความล้มเหลวในการส่งหรือรับข้อมูลจากการระงับหรือเสียหายของระบบโทรคมนาคมใดๆที่เราเป็นผู้ใช้บริการกับองค์กรหรือผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลวิเคราะห์ นำเอาข้อมูลมาใช้จากผู้ให้บริการระบบเบื้องหลังต่างๆ

(ค.) บริการหยุดชะงักหรือล่าช้าเนื่องจากการจารกรรมหรือโจมตีทางอิเล็คทรอนิกส์ อย่างไรก็ดีหากเกิดกรณีใดๆที่ทำให้เกิดปัญหาการให้บริการ เราจักทำการตรวจสอบ ป้องกัน และหาแนวทางฟื้นคืนระบบกลับมาเพื่อให้บริการกับท่านได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม


ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ความถูกต้องหรือการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดจากการใช้งานด้วยอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเอง หรือ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลหรือบัญชีของตนเองทิ้ิงหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเองก็ตาม


ส่วนของเนื้อหาบทความและเนื้อหาประกาศใดๆที่กระทำผ่านระบบของผู้ให้บริการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หรือเข้าข่ายเนื้อหาต่อไปนี้ เป็นการส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น การส่งเนื้อหาที่ริดรอนสิทธิ์และสวัสดิภาพของบุคคล หรือข่มขู่ผู้อื่น เป็นต้น เนื้อหาใจความหรือส่งลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น ส่งลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ เนื้อหาใจความหรือส่งลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก เนื้อหาใจความหรือส่งลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด เนื้อหาใจความหรือส่งลิงค์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการหรือบริษัท เนื้อหาใจความหรือส่งลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เนื้อหาใจความหรือส่งลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม หากเนื้อหาทบความและเนื้อหาประกาศใดๆเข้าข่ายตามรายการที่ได้ระบุไว้ด้านบนนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบและระงับการเผยแพร่บทความหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดผ่านระบบของเราได้โดยมิต้องแจ้งให้ทางผู้ใช้บริการทราบ


แม้เราจะมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการของเราได้ให้มากที่สุดตลอดเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการใข้งานบริการของเรา แต่อย่างไรก็ดี การให้บริการจะไม่สามารถการันตีการเข้าถึงข้อมูลในระดับ 100% ของเวลาได้เนื่องด้วยเหตุผลและความเสี่ยงสุดวิสัยต่างๆที่อาจจะเกิดได้ทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากชุดคำสั่งในระบบของเรา การเปลี่ยนแปลงของชุดคำสั่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับพัฒนาเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลของเซฟเวอร์ที่มีการใช้บริการของบริษัทที่รับช่วงดูแลจากผู้ให้บริการโฮสติ้งข้อมูลและฐานข้อมูล ที่ DATA CENTER ณ CSloxinfo Internet Data Center ชั้น 16 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งบริหารงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทซีเอส ล็อคอินโฟร์ จำกัด มหาชนแล้วก็ตาม ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความเสี่ยงทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
นอกจากนี้ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


นโยบายการประกันอุปกรณ์และการคืนค่าบริการของอุปกรณ์


ส่วนการประกันสินค้า : อุปกรณ์ใดๆที่จำหน่ายเพื่อใช้ร่วมกับการใช้บริการจะถูกแบ่งประเภทออกมาเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ แบบที่มีการจำหน่ายขายขาดให้กับลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้าโดยระบุระยะเวลาประกันที่แน่นอน กับอีกแบบหนึ่งคือ แบบที่มีการขายสินค้าพร้อมบริการโดยระบุว่าระบุประกันตลอดอายุบริการซึ่งทั้งสองแบบจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันตามที่ได้อธิบายเอาไว้ในเอกสารต่อไปนี้


กรณีที่อุปกรณ์เป็นการขายขาด : อุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับระบบ TimeMint ที่มีการจำหน่ายให้กับลูกค้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเหล่านั้นมีโครงสร้างการประกันสินค้าที่แตกต่างกันแต่ละรุ่นตามที่ได้แสดงเอา ไว้ในเอกสารใบเสนอราคาสินค้าโดยระบุระยะเวลาประกันอุปกรณ์เอาไว้เป็นจำนวนวันหรือเดือนนับ จากวันที่ท่านได้รับสินค้าโดยจะพิจารณาตามวันที่สินค้าได้รับการจัดส่งสินค้าซึ่งจะใช้ตามหลักฐาน ของบริษัทขนส่งเป็นหลัก ทั้งนี้ หากท่านมิได้เก็บหลักฐานรหัสติดตามพัสดุสินค้าหรือเอกสารการเซ็นรับเอาไว้ จะยึดถึงตามวันที่ลูกค้าได้กระทำการชำระเงินค่าสินค้าแทนถือเป็นวันเริ่มต้นของการประกันสินค้าและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อย่างไรก็ดีหากท่านซื้อโดยมิได้มีการเสนอราคาใดๆจะถือได้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นจะมีอายุประกันเท่ากับ 6 เดือนเว้นแต่มีระบุเอาไว้ในเอกสารใบเสนอราคาเป็นระยะเวลาอื่น


กรณีที่อุปกรณ์เป็นการซื้อพร้อมสัญญาบริการที่เป็นลักษณะประกันตามระยะเวลาให้บริการ : สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการขายขาดจะถือได้ว่าเป็นการประกันหรือเราจะใช้คำว่า ประกันตลอดอายุการให้บริการโดยอุปกรณ์เหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเราเพื่อที่เราจะ ได้ข้อมูล หรือลูกค้าใช้งานตามเงื่อนไขการให้บริการและยังไม่หมดอายุ การประกันสินค้าตามระยะเวลาการให้บริการนี้ ระยะเวลาประกันจะเท่ากับระยะเวลาของบัญชีในระบบของ TimeMint ที่ยังมิได้ถูกตัดออกจากระบบตามเงื่อนไขการใช้งานบัญชีบนระบบของ TimeMint อุปกรณ์ภายใต้การประกันตามระยะเวลาการให้บริการจะได้รับการสำรองหรือหาเปลี่ยนทดแทนให้กับผู้ใช้บริการส่งไปให้กับลูกค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิ์ในการหาอุปกรณ์ที่อาจจะไม่ใช่รุ่นเดิมเพื่อทดแทนได้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทของเครื่องหรืออุปกรณ์เหล่านั้นได้ด้วยขึ้นอยู่กับว่าสินค้ามีการผลิตหรือจำหน่ายอยู่หรือไม่ในตลาด


เงื่อนไขการประกันสินค้า : อุปกรณ์ที่อยู่ในระยะเวลาประกันทั้งหมดจะต้องได้รับการใช้งานในสภาวะการใช้งานเป็นปกติของสิน ค้าประเภทนั้นๆ และจะต้องไม่เป็นการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือผิดประเภทการใช้งานของอุปกรณ์ นอกจากนั้น อุปกรณ์จะต้องผ่านการตกหล่นกระแทก หรือเปียกน้ำแตอย่างใด หากอุปกรณ์เสียหายด้วยสภาพการใช้งานที่ผิดปกติรุนแรงกว่าการใช้งานทั่วไปลูกค้าจะไม่สามารถนำสินค้ามาเครมได้ทั้งนี้ลูกค้าอาจจะจำเป็นต้องซื้อสินค้าตัวใหม่ทดแทนสำหรับการใช้งานทดแทน อุปกรณ์เดิมนั้น แต่สำหรับกรณีที่อุปกรณ์มีเงื่อนไขประกันแบบระยะเวลาตามระยะเวลาการใช้บริการหากมีการใช้งานผิดปกติหรือความเสียหายจากสภาพการใช้งานที่ไม่ปกติเช่นตกหล่น เปียกน้ำ เป็นต้น ลูกค้าอาจจะต้องซื้อสินค้ารุ่นเดิมหรือรุ่นอื่นทดแทนจากความเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆเพื่อให้เราสามารถให้บริการท่านต่อไปได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ตามระยะเวลาของระบบการให้บริการ TimeMint เป็นหลัก


การขอคืนค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : หากท่านดำเนินการชำระค่าสินค้าที่เป็นอุปกรณ์มาแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามทั่งการซื้อขายและการซื้อพร้อมบริการ ค่าอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี แต่หากท่านพบว่าสินค้าที่เป็นอุปกรณ์นั้นมีปัญหาในการใช้งานหรือคิดว่าขัดข้องเสียหายตั้งแต่การส่งสินค้าให้กับท่านแล้ว ท่านสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ผ่านทุกช่องทางซึ่งเงื่อนไขถือได้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ ตามระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขการประกันสินค้าในแต่ละรายการอยู่แล้ว