Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

TimeMint วิธีการใช้งาน

สำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน  TimeMint สามารถดูวิธีสอนการตั้งค่าเพื่อการใช้งานตาม VDO

วิธีการใช้งานระบบหลังบ้านเบื้องต้น

วีดีโอส่วนนี้จะเลือกเฉพาะการตั้งค่าเพื่อให้คุณเริ่มต้นใข้งานระบบของเราได้ทันทีง่ายๆเพียง 5 ขั้นตอนและใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีในการตั้งค่าเพื่อเริ่มใช้ TimeMint

1.) สมัครใช้งานครั้งแรก

สมัครผ่านทางหน้าเว้ปเพื่อเป็นเจ้าของระบบได้ทันที

2.) วิธีการเข้าสู่ระบบ

เมื่อได้อีเมล์ยืนยันนำรหัสกลับมากรอกเพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้าน

3.) เริ่มเพิ่มพิกัดสถานที่

เริ่มสร้างพิกัดสถานที่เพื่อใช้ทดสอบบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน

4.) เพิ่มพนักงานที่จะใช้

เพิ่มสิทธิ์ของพนักงานในการใช้งานแอพ TimeMint ประเภทต่างๆ

5.) ทดสอบใช้งานได้เลย!

ให้พนักงานเริ่มใช้งาน TimeMint กันได้เลย ! และรอดูข้อมูลเพื่อเอาเข้าโปรแกรมเงินเดือนต่อไป

วิธีการใช้งานระบบหลังบ้านอื่นๆ

วิธีการใช้งาน TimeMint Manager

วิธีการใช้งาน TimeMint Station

เรามีระบบเพื่อให้พนักงานที่ไม่ได้ใช้มือถือของตัวเองในการลงเวลา สามารถเลือกเข้าออกงานผ่านมือถือที่ลงแอพส่วนกลางเอาไว้ ทีนี้ใครๆที่บอกว่าไม่มีมือถือก็สามารถใช้การลงเวลาในระบบ TimeMint ของเราได้!
วิธีบันทึกเวลาด้วย TimeMint Station

พนักงานสามารถลงเวลาด้วยมือถือส่วนกลางได้ง่ายๆ

การผูกพิกัดใน TimeMint Station

เพื่อความปลอดภัยอีกชั้นกันไม่ให้พนักงานเอามือถือออกนอกสถานที่ได้