×

TimeMint Full Service บริการรับทำเงินเดือนแบบเต็มระบบ เริ่มต้น 3,990 บาทต่อเดือนเท่านั้น

เครื่องสเเกนใบหน้า และเครื่องสเเกนนิ้ว

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

เครื่องสเเกนใบหน้า (FaceScan) เครื่องสเเกนนิ้ว (Finger Scan) รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี (365วัน) โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน เมื่อผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท เน็กซ์สไปร์ จำกัด ผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ในการยืนยันการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดพกพร่องจากการผลิต หรืออุปกรณ์ที่ประกอบจากโรงงานเท่านั้น

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก ดังนี้

1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ บางส่วนหายไป

2. อุปกรณ์พลาสติกแตก อันเนื่องจาก การทำเครื่องตก หล่น หรือ กระแทก โดยอุบัติเหตุ

3. ของเหลว น้ำ หรือกาแฟ หกใส่ มีคราบน้ำ เกิดตะไคร้ มีรอยสนิมโดยอุบัติเหตุ และไม่เจตนา

4. ความเสียหายจากการขนส่งสินค้า จากแบตเตอรี่ ถ่าน หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

5. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด หรือภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว

6. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

7. การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อกำหนดจากโรงงาน

มาตรฐานการบริการ ( Standard Service )

1. ขอบเขตการบริการสินค้าของบริษัทฯ โดยมีการบริการเป็น 2 ระยะดังนี้

1.1 การบริการสำหรับสินค้า "ในระยะเวลาประกัน" ( In Warranty )

  • การรับบริการในระยะเวลาประกัน ลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้ามายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างเท่านั้น

บริษัท เน็กซ์สไปร์ จำกัด
ที่อยู่ 394 ชั้น 2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140

1.2 การบริการสำหรับสินค้า "นอกระยะประกัน" ( Out of Warranty )

  • รายการที่ซ่อม ค่าอะไหล่หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ ค่า service อื่นๆ จะมีค่าบริการตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมเครื่องให้สามารถใช้งานได้ ลูกค้าสามารถขอรับเครื่องคืนได้ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

2. รูปแบบของการบริการหลังการขาย ( Type of Service )

2.1 เป็นบริการซ่อมแซมสินค้าให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม

ลูกค้าที่มาขอรับบริการจะได้รับเอกสารใบส่งซ่อม Job Request Form ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ ทางบริษัทฯ ในการขอทราบสถานะของสินค้าที่นำมารับบริการ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลข ID ของใบส่งซ่อง Job Request Form การให้บริการแก่ลูกค้า สิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยโดยมีลายเซ็นส่งสินค้าจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และลายเซ็นรับสินค้า อย่างชัดเจนที่เอกสารใบส่งซ่อม Job Request Form

การติดต่อเพื่อขอรับบริการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ( DOA )

หากลูกค้าพบว่าสินค้าเกิดการชำรุดบกพร่องจากบริษัทผู้ผลิต หรือคุณภาพของอุปกรณ์ในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ออกใบกำกับภาษี ( Invoice ) ท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้โดยตรง และบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าให้ในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้าที่ชำรุดบกพร่องเเล้ว ทั้งนี้ ท่านจะต้อง แนบส่งเอกสารสำเนา Invoice หรือใบรับประกันสินค้าเพื่อยืนยันการซื้อมาพร้อมสินค้า

ชุด TM Pusher

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

ชุด TM Pusher รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน เมื่อผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท เน็กซ์สไปร์ จำกัด ผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ในการยืนยันการรับประกันนับจากวันที่ซื้อได้ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดพกพร่องจากการผลิต หรืออุปกรณ์ที่ประกอบจากโรงงานเท่านั้น

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก ดังนี้

1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ บางส่วนหายไป

2. อุปกรณ์พลาสติกแตก อันเนื่องจาก การทำเครื่องตก หล่น หรือ กระแทก โดยอุบัติเหตุ

3. ของเหลว น้ำ หรือกาแฟ หกใส่ มีคราบน้ำ เกิดตะไคร้ มีรอยสนิมโดยอุบัติเหตุ และไม่เจตนา

4. ความเสียหายจากการขนส่งสินค้า จากแบตเตอรี่ ถ่าน หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

5. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด หรือภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว

6. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

7. การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อกำหนดจากโรงงาน

มาตรฐานการบริการ ( Standard Service )

1. ขอบเขตการบริการสินค้าของบริษัทฯ โดยมีการบริการเป็น 2 ระยะดังนี้

1.1 การบริการสำหรับสินค้า "ในระยะเวลาประกัน" ( In Warranty )

  • การรับบริการในระยะเวลาประกัน ลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้ามายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างเท่านั้น

บริษัท เน็กซ์สไปร์ จำกัด
ที่อยู่ 394 ชั้น 2 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140

1.2 การบริการสำหรับสินค้า "นอกระยะประกัน" ( Out of Warranty )

  • รายการที่ซ่อม ค่าอะไหล่หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ ค่า service อื่นๆ จะมีค่าบริการตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมเครื่องให้สามารถใช้งานได้ ลูกค้าสามารถขอรับเครื่องคืนได้ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

2. รูปแบบของการบริการหลังการขาย ( Type of Service )

2.1 เป็นบริการซ่อมแซมสินค้าให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม

ลูกค้าที่มาขอรับบริการจะได้รับเอกสารใบส่งซ่อม Job Request Form ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ
ทางบริษัทฯ ในการขอทราบสถานะของสินค้าที่นำมารับบริการ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลข ID ของใบส่งซ่อง Job Request Form การให้บริการแก่ลูกค้า สิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยโดยมีลายเซ็นส่งสินค้าจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และลายเซ็นรับสินค้า อย่างชัดเจนที่เอกสารใบส่งซ่อม Job Request Form

การติดต่อเพื่อขอรับบริการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ( DOA )

หากลูกค้าพบว่าสินค้าเกิดการชำรุดบกพร่องจากบริษัทผู้ผลิต หรือคุณภาพของอุปกรณ์ในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ออกใบกำกับภาษี ( Invoice ) ท่านสามารถขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้โดยตรง และบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าให้ในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้าที่ชำรุดบกพร่องเเล้ว ทั้งนี้ ท่านจะต้อง แนบส่งเอกสารสำเนา Invoice หรือใบรับประกันสินค้าเพื่อยืนยันการซื้อมาพร้อมสินค้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Line : @timemint

Email : info.timemint@gmail.com

Tel : 02-463-6493 กด 2. / 098-838-3909 / 092-279-9484 / 098-016-1524