×

TimeMint Full Service บริการรับทำเงินเดือนแบบเต็มระบบ เริ่มต้น 3,990 บาทต่อเดือนเท่านั้น

บริการที่จะได้รับ

 • Time Attendanc
  Time Attendance

  สามารถเลือกระบบการบันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้เหมาะกับองค์กรได้ โดยเรามีทั้งระบบลงเวลาทำงานผ่านมือถือ และระบบสแกนลายนิ้วมือ

 • Leave Online
  Leave Online

  เรามีระบบการลาออนไลน์ผ่านมือถือ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน พร้อมแจ้งข้อมูลการลาจากพนักงานทันที ระบบการลาออนไลน์รองรับการลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน และตามกฏหมายกำหนด

 • Payroll Service
  Payroll Service

  คำนวณเงินเดือนตามขั้นตอนการทำเงินเดือน สรุปเงินเดือนรายบุคคล แบบแยกตามแผนก สรุปข้อมูลการจ่ายเงินให้กับทางธนาคาร สลิปเงินเดือน เอกสารภาษีเงินได้ และประกันสังคม


บริษัทของคุณไม่ต้องจัดหาโปรแกรม

บริษัทของคุณไม่ต้องจัดหาโปรแกรม


บันทีกเวลาทำงานหรือโปรแกรมเงินเดือนใดๆ เราเตรียมไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว

คำนวนเงินเดือนให้กับพนักงานตามเงื่อนไข

คำนวนเงินเดือนให้กับพนักงานตามเงื่อนไข


ตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะส่งให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนทำการออกรายงานจริงและออกรายงานสั่งจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน

ให้คำแนะนำกับบริษัท

ให้คำแนะนำกับบริษัทของคุณ


เพื่อใช้งานระบบลงเวลา ระบบลางานออนไลน์ พร้อมแนะนำการใช้งานที่เหมาะกับการทำงานของบริษัท

ออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน

ออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน


ออกสลิปเงินเดือนเป็นสลิปออนไลน์ และไฟล์เงินเดือนเป็น pdf เพื่อให้พนักงานสามารถดูสลิปเงินเดือนออนไลน์บนมือถือผ่านแอปฯ หรือดูย้อนหลังได้สะดวก

ส่งรายงานการทำงาน

ส่งรายงานการทำงาน


เวลาเข้า-ออกงาน การขาด ลา มาสาย การทำงานล่วงเวลา ให้กับทางบริษัทตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง และเราจะเริ่มคำนวณ เงินเดือนพนักงานให้กับคุณ

ออกรายงานเงินเดือนสมทบประกันสังคมและภาษี

ออกรายงานเงินเดือนสมทบประกันสังคมและภาษี


ทางเราจะทำหน้าที่ออกรายงานสำหรับนำส่งเงินสบทบประกันสังคมและภาษีเงินได้ จัดส่งให้ทางผู้ใช้บริการทางอีเมลเพื่อไปยื่นผ่านทางช่องทางออนไลน์

ระบบบันทึกเวลาทำงาน
จาก TimeMint

ระบบลงเวลางานให้พนักงานทั้งบริษัทของคุณใช้ พร้อมทั้งระบบลา และขอโอทีในแอพได้อย่างรวดเร็ว และคุณสามารถใช้แอพของเราได้ทุกฟังก์ชั่นการทำงาน เหมาในราคาบริการทำเงินเดือนมาตราฐานของเราระบบลงเวลาพร้อมลางานออนไลน์ให้ครบครัน

ระบบบันทึกเวลาทำงาน ระบบบันทึกเวลาทำงาน
TimeMint Full Service
Payroll Software
 • TimeMint Application
 • บันทึกเวลาผ่านเเอปฯบนมือถือ โดยใช้เป็น คิวอาร์โค้ดสถานที่,พิกัดสถานที่,สัญญาณ Beacon

 • Hardware
 • บันทึกเวลาผ่านเครื่องสเเกนนิ้วหรือเครื่องสเเกนใบหน้าส่งข้อมูลผ่านโปรเเกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ รองรับอุปกรณ์เดิมของผู้ใช้งาน (กรณีที่รุ่นตรงกับเรา TimeMint กำหนด) หรือเป็นอุปกรณ์ที่ทาง TimeMint ได้จัดจำหน่าย

 • import file
 • สามารถ import file ข้อมูลการบันทึกเวลาจากอุปกรณ์บันทึกเวลาที่เป็น txt. file มายังระบบ TimeMint ได้

 • Auto sync
 • ส่งข้อมูลบันทึกเวลาทำงานโดยรูปแบบ API

  ปรับปรุงเวลา

  ปรับปรุงเวลา

  เพิ่ม/เปลี่ยนกะทำงาน

  เพิ่ม/เปลี่ยนกะทำงาน

  ทำงานล่วงเวลา

  ทำงานล่วงเวลา

  ตรวจสอบสิทธิ์การลา

  ตรวจสอบสิทธิ์การลา

  ทำรายการลา

  ทำรายการลา
  แอปสำหรับ Manager

  แอปสำหรับ Manager

  ผู้มีอำนาจอนุมัติและหัวหน้างาน ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงาน ดูประวัติพนักงาน และอนุมัติรายการให้พนักงาน สะดวกเปิดดูได้ตลอดเวลา

  PAYROLL SERVICE

  PAYROLL SERVICE

  คำนวณเงินเดือนด้วยโปรแกรมที่ดัดแปลงกำหนดค่าพิเศษและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับคุณจากทีมงานโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์กับโปรแกรมเงินเดือนมากกว่า 25 ปี ทำให้รองรับรูปแบบการคำนวณที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการอัพเดทเงื่อนไขให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆเพิ่มเติม

  ออกรายงานรูปแบบ Excel ให้กับคุณเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและนำไปใช้งานต่อได้สะดวกทั้งสำหรับทีมภายในองค์กรของคุณ

  PAYROLL SERVICE
  PAYROLL SERVICE

  ออกเอกสารและไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินเดือนทั้งหมด ประกอบไปด้วย ไฟล์นำส่งธนาคาร ไฟล์สำหรับอัพโหลดเพื่อหน่วยงานประกันสังคม และกรมสรรพากร

  พนักงานดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ผ่านแอป TimeMint สะดวก ไม่รบกวน HR เมื่อต้องการสลิปย้อนหลัง

  PAYROLL SERVICE

  PAYROLL PROCESS

  ตรวจสอบรายการคงค้างอนุมัติในระบบ  ผู้ให้บริการตรวจสอบรายการค้างอนุมัติในระบบและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทำรายการอนุมัติรายการค้างก่อนจะทำการดึงรายงาน หลังจากนั้นผู้ให้บริการดึงรายงานเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเวลาทำงาน (สาย ขาดงาน โอที ลา) ก่อนนำส่งรายงานเวลาทำงานให้ผู้ใช้บริการ

  ตรวจสอบรายการคงค้างอนุมัติในระบบ
  ตรวจสอบรายงานเวลาทำงาน

  ตรวจสอบรายงานเวลาทำงาน  ผู้ใช้บริการตรวจสอบรายงานเวลาทำงานและนำส่งข้อมูลอื่นๆที่ใช้เพื่อนำไปคำนวณเงินเดือน อันได้แก่ รายรับ-รายหักประจำเดือนของพนักงานแต่ละคน (ถ้ามี)

  คำนวณเงินเดือน  คำนวณเงินเดือน ด้วยการนำข้อมูลรายงานเวลาที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้ใช้บริการไปประมวลผลในโปรแกรมเงินเดือน พร้อมรายรับ-รายหักประจำเดือน

  คำนวณเงินเดือน
  ยืนยันรายงานข้อมูลเงินเดือน

  ยืนยันรายงานข้อมูลเงินเดือน  นำส่งรายงานเงินเดือนให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบเพื่อคอนเฟิร์มข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งแก้ไข หากมีความผิดพลาดของรายงานข้อมูลเงินเดือน

  ออกรายงาน  ผู้ให้บริการออกรายงานเงินเดือน รายงานนำส่งธนาคาร เอกสารนำส่งภาครัฐให้กับผู้ใช้บริการนำไปดำเนินการต่อ และออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน หลังจากผู้ให้บริการทำการยืนยันข้อมูล

  ออกรายงาน

  ค่าบริการที่ทุกบริษัทสามารถใช้บริการได้

  Package
  SME Smart
  3,990
  บาท/เดือน
  • พนักงานไม่เกิน 20 คน
  • ระบบลงเวลาทำงาน
  • ระบบลางานออนไลน์
  • คำนวณเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนออนไลน์
  Package
  Corparate Smart
  6,490
  บาท/เดือน
  • พนักงานไม่เกิน 35 คน
  • ระบบลงเวลาทำงาน
  • ระบบลางานออนไลน์
  • คำนวณเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนออนไลน์
  Package
  Corparate Plus Smart
  8,490
  บาท/เดือน
  • พนักงานไม่เกิน 50 คน
  • ระบบลงเวลาทำงาน
  • ระบบลางานออนไลน์
  • คำนวณเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนออนไลน์
  Package
  for Enterprise
  MORE

  • มากกว่า 50 คน
  • ระบบลงเวลาทำงาน
  • ระบบลางานออนไลน์
  • คำนวณเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนออนไลน์

  เหตุผลที่เราอยากแนะนำให้ใช้บริการ

  ไม่ต้องลงทุนในการซื้อ

  ไม่ต้องลงทุนในการซื้อ
  โปรแกรมที่มีมูลค่าสูง
  ไม่มีค่า maintenance รายปี

  โปรเเกรมมีการอัปเดตข้อมูล

  โปรเเกรมมีการอัปเดตข้อมูล
  ตามนโยบายภาครัฐ

  ไม่มีความเสี่ยง กรณีเปลี่ยน HR

  ไม่มีความเสี่ยง
  กรณีเปลี่ยน HR

  ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Payroll

  ลดต้นทุนในการจ้าง
  ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Payroll

  ลดความเสี่ยง

  ลดความเสี่ยง
  เรื่องข้อมูลรั่วไหล

  ช้โปรเเกรมในการคำนวณ

  ใช้โปรเเกรมในการคำนวณ
  ทำให้เกิด Humen Error ที่น้อย

  ดงาน HR

  ลดงาน HR
  มีเวลาพัฒนางานด้านอื่นๆ

  ำนวณเงินเดือน จากผู้เชี่ยวชาญ

  คำนวณเงินเดือน จากผู้เชี่ยวชาญ
  มีระบบจัดการฐานข้อมูล

  นำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร

  นำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
  ประหยัดเวลา ลดการทำงาน

  สนใจใช้บริการ รับทำเงินเดือนครบวงจร จาก TimeMint สามารถขอทราบราคาค่าบริการหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอละเอียด