Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

TimeMint Leave Online
ระบบลางานออนไลน์ผ่านมือถือ

ครบทันด้วยฟังก์ชันการการ ใช้งานง่ายผ่านเเอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ สะดวกและรวดเร็วลดการทํางานของ HR

ปัจจุบันหลายๆองค์กรยังมีรูปแบบการลาที่ใช้กระดาษเพื่อกรอกฟอร์มการลาอยู่ ทําให้เกิดการทํางานที่ซับซ้อนในงานของ HRไม่ว่าจะเป็นการเเจ้งสิทธิ์วันลาคงเหลือของพนักงาน การหาเเบบฟอร์มการลาให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานทําการลา แค่นั้นยังไม่พอเมื่อพนักงานเขียนฟอร์มรายการลาเรียบร้อยแล้วยังต้องนําไปให้หัวหน้าเซ็นอนุม้ติการลาให้อีก ทําให้เกินกระบวณการทํางานท่ีซับซ้อนบางครั้งหัวหน้างานอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาที่ออฟฟิศเลยไม่สะดวกที่จะเซ็นอนุมัติรายการลาให้พนักงานนั้นเอง หรือบางคร้ังพนักงานนําเอกสารฟอร์มการลาไปวางไว้เป็นโต๊ะ เกินเอกสารสูญหายหาไม่เจอหรือว่าหัวหน้าลืมทําให้ไม่ได้อนุมัติการลาให้พนักงาน TimeMint Leave Online ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลา ลดการใช้กระดาษ และลดกระบวนการทํางานของฝ่ายHR ลง อํานวยความสะดวยให้กับพนักงานในองค์กร

ระบบการลาออนไลน์ TimeMint Leave Online ดีอย่างไร

ลดภาระงานของฝ่าย HR

ระบบลาออนไลน์ลดการทำงานของฝ่าย HR ในหลายๆส่วนทั้งในส่วนการตรวจสอบวันลาคงเหลือของพนักงาน เพื่อเเจ้งพนักงานก่อนทำรายการลาเข้ามา ลดการติดต่อเอกสารการลาต่างๆ โดยที่เเอปฯสามารถเเนบเอกสารประกอบการลาได้ทั้งก่อนและหลังการลา รวมทั้งการลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กรได้อีกด้วย

ลดระยะเวลา

การลดระยะเวลาในที่นี่อาจจะหมายถึงการติดต่อพนักงานในระบบดับที่มีอำนาจอนุมัติเพื่ออนุมัติรายการลาให้พนักงาน บางครั้งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตามหาผู้มีอำนาจอนุมัติทำให้ไม่ทันต่อการลาไปธุระต่างๆของพนักงาน ในส่วนส่วนของการลาผ่านเเอปฯ นั้นเมื่อพนักงานทำงานการลาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั้น จะเเจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีในการอนุมัติรายการให้พนักงานไม่ว่าจะเป็น TimeMint Manager, E-mail, Line เพื่ออนุมัติการลาให้พนักงาน 

สามารถทำรายการผ่านโทรศัพท์ เเท็ปเล็ต และคอมพิวเตอร์

พนักงานสามารถเลือกทำรายการลาของตนเองได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น เเอปพลิเคชันบนมือถือ  บนเเท็ปเล็ต  และผ่านเว็บไซต์ พนักงานสามารถทำการลาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่หรือจะสะดวกบนอุปกรณ์อะไรก็ตาม

รายงานการลาของพนักงาน

ในระบบ TimeMint จะมีฟังก์ชัน “รายงาน” เพื่อดึงประวัติการลา วันลาคงเหลือ วันลาที่ใช้ไป ของพนักงานออกมาดูได้ ในรูปแบบ กลุ่มพนักงาน ทั้งบริษัท หรือพนักงานเเค่หนึ่งคนก็สามารถดึงรายงานออกมาดูย้อนหลังได้  

มีระบบขอโอที ลากำหนดเอง

TimeMint Leave Online ไม่ได้รองรับเเค่ระบบการลาออนไลน์เพียงอย่างเดียว เรายังมีอีกหลายฟีเจอร์ให้แต่ละองค์กรไดใช้งานไม่ว่าจะเป็น การลากำหนดเอง ที่แต่ละองค์กรเป็นผู้กำหนด การขอทำงานล่วงเวลา (โอที) สำหรับพนักงาน 

มีระบบจัดการข้อมูลพนักงาน

ฝ่ายบุคคลสามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้ผ่านระบบหลังบ้านได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องติดตั้งโปรเเกรมใดๆ

TimeMint Manager

รับเเจ้งเตือนและอนุมัติรายการลาต่างๆให้พนักงาน 

Line Notify

เเจ้งเตือนการทำรายการผ่านทางเเอปพลเคชัน LINE

ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน

ฝ่ายบุคคลสามารถจัดการข้อมูลพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน และดูรายงานการลาของพนักงาน

ฟังก์ชันการใช้งาน TimeMint Leave Online

 • ลาตามกฏหมายกำหนด (ลาป่วย,ลากิจ,ลาพักร้อน,เป็นต้น)
 • ขอทำงานล่วงเวลา
 • กำหนดวันหยุดประจำปีบริษัท
 • กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์พนักงาน
 • สะสมวันหยุด (ในส่วนวันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันหยุดประจำปี)
 • กำหนดรายการลากำหนดเองตามโครงสร้างบริษัท
 • ตรวจสอบสิทธิ์วันลาคงเหลือและใช้ไป
 • กำหนดสิทธิ์วันลาที่พนักงานได้รับ แบบกลุ่มและรายบุคคล
 • การลาแบบรายชั่วโมงและเต็มวัน
 • ใช้งานได้ทั้งบนโทรศัทพ์มือถือและเว็บไซต์
 • รูปแบบการอนุมัติได้ 2 ระบบ
 • มีระบบนำเข้าและส่งออกข้อมูล รายการ (import-export)
 • แจ้งเตือนรายการผ่านทาง TimeMint และ TimeMint Manager
 • แจ้งเตือนรายงานผ่านทาง Application Line 
 • มีระบบจัดการข้อมูลหลังบ้านสำหรับฝ่ายบุคคล
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทดลองใช้ TimeMint Leave Online  ฟรี 30 วัน