×

TimeMint Full Service บริการรับทำเงินเดือนแบบเต็มระบบ เริ่มต้น 3,990 บาทต่อเดือนเท่านั้น

บันทึกเวลาได้ 3 รูปแบบผ่านแอปฯ TimeMint

 • ยืนยันสถานที่ด้วย

  พิกัด GPS

 • ยืนยันสถานที่ด้วย

  QR Code

 • ยืนยันสถานที่ด้วย

  สัญญาณ Beacon

ออกแบบการใช้งาน

ออกแบบการใช้งานให้
ง่ายเหมาะกับพนักงาน
ทุกระดับ

เปิด/ปิด ฟังก์ชัน

เปิด/ปิด ฟังก์ชัน
เพิ่มความเหมาะสม
ของแต่ละองค์กร

บันทึกเวลาได้ทุกที่

พนักงานสามารถ
บันทึกเวลาได้ทุกทบันทึกเวลาได้ทุกที่
ทุกเวลาผ่านมือถือ

ลดการทำงานของฝ่ายบุคคล

ลดการทำงานของ
ฝ่ายบุคคล สามารถตรวจ
สอบข้อมูลได้รวดเร็ว

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

แสดงข้อมูลการต่างๆในหน้าปฏิทินกิจกรรมบนแอป TimeMint พนักงานสามารถเลือกดูประวัติการบันทึกเวลาหรือตรวจสอบกะการเข้างานได้ผ่านหน้าปฏิทินกิจกรรมนี้

ปรับปรุงเวลาทำงาน

ฟังก์ชันสำหรับให้พนักงานแก้ไขเวลาทำงานด้วยการปรับปรุงเวลาทำงานเข้ามาในระบบเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือหัวหน้างาน ได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงเวลาที่พนักงานได้ทำรายการเข้ามา

 • เพิ่มบันทึกด้วยตัวเอง
 • เพิ่มจากประวัติบันทึกเวลา
ปรับปรุงเวลาทำงาน
ลางานออนไลน์

ลางานออนไลน์

 • แสดงสิทธิรายการลาที่ได้รับ
 • พนักงานไม่สามารถลาเกินสิทธิที่ได้รับ
 • กำหนดจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำของการลาได้
 • กำหนดวันที่สิ้นสุดการใช้สิทธิการลา
 • กำหนดวันที่ เพื่อไม่ให้ทำรายการลาย้อนหลัง

ทำงานล่วงเวลา (โอที)

 • รองรับโอที ก่อนเวลา,ในเวลาทำงาน,หลังเวลาทำงาน
 • รองรับโอทีประเภท วันทำงาน,วันหยุด,วันหยุดประจำปี
 • กำหนดชั่วโมงโอทีไม่เกินที่กำหนดในรูปแบบ วัน,สัปดาห์,เดือน
 • กำหนดวันที่ เพื่อไม่ให้ทำรายการลาย้อนหลัง
ทำงานล่วงเวลา (โอที)

ปรับปรุงกะทำงาน

 • แสดง กะทำงาน

  ในหน้าแอป TimeMint เพื่อให้พนักงานได้ดูรหัสกะการทำงานที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้

 • เปลี่ยนกะการทำงาน

  พนักงานสามารถทำรายการเปลี่ยนกะ ผ่านแอปฯได้ โดยเลือกจากกะการทำงาน ที่บริษัทได้กำหนดไว้

ปรับปรุงกะทำงาน
 • เพิ่มกะการทำงาน

  พนักงานสามารถ "เพิ่มกะ" การทำงานได้เองผ่านแอปฯ และเมื่อเพิ่มแล้วจะต้องได้รับ การอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

 • เพิ่ม,เปลี่ยน กะวันหยุด

  พนักงานสามารถเพิ่มกะวันหยุด เปลี่ยนกะทำงานให้เป็นวันหยุดได้ ด้วยการทำงานการผ่านแอปฯ

small_d2

สลิปออนไลน์

เป็นการนำข้อมูลสลิปออนไลน์ไปแสดงบนแอปพลิเคชั่นเท่านั้น ระบบจะไม่มีการคำนวณใดๆ

 • ดูออนไลน์ผ่านแอปฯ
 • สร้างไฟล์สลิปเงินเดือน (รูปแบบ PDF)
สลิปออนไลน์

สมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่