Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอนการ Setting ระบบหลังบ้าน TimeMint

ส่วนที่ 1 ตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งาน TimeMint

สมัครสมาชิก Timemint
เข้าไปที่ เว็บ www.Timemint.co

เข้าสู่ระบบหลังบ้าน เพื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบ
คลิกสมัครสมาชิกระบบหลังบ้าน Timemint

-ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ “สมัครบริการ”

-จากนั้นให้นำ อีเมล และ รหัสผ่าน ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ไปกรอกใน 1.4 เข้าสู่ระบบ

ตั้งค่าวันหยุดประจำปี

การตั้งค่าวันหยุดประจำปี

เลือกวันหยุดประจำปีตามปฏิทินของบริษัท

ตรวจสอบวันหยุดประจำปีที่กำหนด

เมื่อตรวจสอบวันหยุดประจำปีเรียบร้อยแล้ว เลือก “บันทึกวันหยุดประจำปี”

กำหนดการใช้งาน QR Code สถานที่ (สำหรับการบันทึกเวลาด้วย “QR Code”)

กำหนด QR Code สถานที่ (สำหรับการบันทึกเวลาด้วย “QR Code”)

เลือกเมนู เพื่อกำหนด QR Code สถานที่

1 กำหนดชื่อสถานที่

2 ใส่พิกัดละติจูด

3 ใส่พิกัดลองจิจูด

วิธีหาพิกัดละติจูดลองจิจูด

1. คลิก สัญญาลักษณ์ Google

2. ใส่ชื่อสถานที่

3. คลิกขวาที่พิกัดในแผนที่ เลือก ที่นี่มีอะไร (What’s here?)

4. copy เลข พิกัดละติจูดลองติจูดมาใส่

กำหนดระยะการใช้งาน QR

1. เลือก แสดงตำแหน่ง เพื่อตรวจสอบพิกัดให้ถูกต้อง

2. เลือก “เพิ่ม” พิกัดสถานที่

3. สามารถตรวจสอบพิกัดในระบบ หรือ แก้ไขได้

กำหนดการใช้งาน Beacon

กำหนดการใช้งาน iBeacon

นำรหัส UUID Major และ Minor ใส่ใน App Sensoro

เลือกรหัส SN ของ อุปกรณ์ iBeacon ที่จะทำการติดตั้ง

เลือก Setting

เปลี่ยนเลข UUID ในเครื่องโทรศัพท์ ให้ตรงกับ เลข UUID ในระบบหลังบ้าน เมื่อตรงกันแล้วให้ เลือก OK

เปลี่ยนเลข Major และ Minor ในเครื่องโทรศัพท์ ให้ตรงกับ เลข Major และ Minor ในระบบหลังบ้าน เมื่อตรงกันแล้วให้ เลือก OK

ตั้งค่า Transmit Power (ความกว้างของสัญญาณ) และ Advertising Interval (ความแรงของสัญญาณ) ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ กด “Save”

เข้าไปที่แอป Timemint Manager  แล้วล็อคอิน รูปแบบเจ้าของระบบ

เลือก “การเชื่อมต่อด้วยอีเมล” จากนั้นทำการกรอก อีเมลและพาสเวิด ของระบบหลังบ้านเพื่อทำการ ล็อคอิน Timemint Manager เจ้าของระบบ

เลือก หน้าแรก —> เมนู —> iBeacon เลือก iBeacon ที่ยังไม่ได้กำหนด


การตั้งค่า iBeacon แบบ กำหนดเอง

เลือก กำหนดเอง —> กำหนดชื่อเรียก —> ตกลง

การตั้งค่า iBeacon แบบ แทนรหัสคิวอาร์

เลือก แทนรหัสคิวอาร์ —> สแกน QR Code สถานที่

– โดยเข้าไปที่ การตั้งค่า QR —> สถานที่ เลือกรหัส คิวอาร์ —> แสกนรหัสคิวอาร์ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ยืนยันการผูกรหัสคิวอาร์ —> ตกลง

ผูกพิกัดคิวอาร์เสร็จสมบูรณ์  

 • ถ้าจะทำการยกเลิกการผูกพิกัด ให้ คลิก “ยกเลิกอุปกรณ์”
 • ถ้าจะทำการผูกพิกัดคิวอาร์ใหม่อีกครั้ง —> ให้ทำตาม ข้อ 4.8 เป็นต้นมา

กำหนดการใช้งาน พิกัด GPS

กำหนด พิกัดสถานที่ (สำหรับการบันทึกเวลาด้วย  พิกัดสถานที่ GPS)

เลือกเมนู เพื่อกำหนด พิกัดสถานที่

กำหนดชื่อสถานที่

ใส่พิกัดละติจูด

ใส่พิกัดลองติจูด

วิธีการหาพิกัดละติจูดลองจิจูด

– คลิกที่สัญญาลักษณ์ Google

– ใส่ชื่อสถานที่

– คลิกขวาที่พิกัดในเเผนที่  เลือก “ที่นี่มีอะไร” (What’s here?)

–  Copy เลข พิกัดละติจูดลองติจูดมาใส่

 • กำหนดระยะการใช้งานของพิกัดสถานที่ ที่สร้างขึ้น
 • เลือก “เเสดงตำเเหน่ง” เพื่อตรวจสอบพิกัดให้ถูกต้อง
 • เลือก “เพิ่ม” พิกัดสถานที่

สามารถตรวจสอบพิกัดสถานที่ในระบบ หรือ เเก้ไขข้อมูลได้

เพิ่มโปรไฟล์มาตรฐาน

การเพิ่มโปรไฟล์มาตรฐาน
คือการกำหนดเวลาการทำงานของพนักงาน โดยสามารถแยกทำปฏิบัติงานได้ เช่น พนักงานออฟฟิต ทำงานเวลา 8.30-17.30 น. หยุด วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ พนักงานขาย ทำงานเวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์เป็นต้น

กำหนดชื่อโปรไฟล์ของกลุ่มพนักงาน เช่น พนักงานออฟฟิต, พนักงานขายตามห้างสาขาต่างๆ

กำหนดเวลาการเข้างาน

กำหนดชั่วโมงการทำงานใน 1 วัน

การเข้างานเกินเวลา คือ การนับการทำงานสาย โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ

นับสายตั้งแต่นาทีแรก (นับสายตั้งแต่นาทีแรกที่เข้างานเกินเวลา)

อนุโลมไม่เกินเวลาที่กำหนด (อนุโลมให้เข้างานเกินเวลาได้ตามที่กำหนดไว้)

เวลาเข้างานแบบยืดหยุ่น (นับชั่วโมงการทำงานของพนักงาน โดยต้องทำงานให้ครบตามที่บริษัทกำหนดไว้)

กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์

กำหนดวันลาหยุดชดเชย มี 2 รูปแบบ คือ

บังคับหยุดในวันถัดไป คือ เมื่อวันหยุดประจำปีของพนักงาน (วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ จะทำการหยุดชดเฉยให้ในวันถัดไป

สะสมเป็นวันหยุดชดเชย คือ เมื่อวันหยุดประจำปีของพนักงาน (วันหยุดนักขัตฤกษ์) ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ จะทำการเก็บสะสมไว้ เพื่อใช้สำหรับ วันลาหยุดสะสมของพนักงาน

กำหนดวันลา ตามกฎหมายกำหนดของพนักงาน

กำหนดวันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน

เลือก ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นเลือก “ตรวจสอบข้อมูล →  บันทึกข้อมูล”

เพิ่มพนักงานในระบบ

แสดงพนักงานในระบบแบบรายบุคคล

เพิ่มพนักงานในระบบ โดยกรอกข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบ โดยข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * คือข้อมูลที่จะบังคับให้กรอกให้ครบถ้วน

เลือก “ตรวจสอบข้อมูล”

ทำการเลือกโปรไฟล์ที่กำหนดไว้ ในหัวข้อที่ 5 เพื่อกำหนดว่าพนักงานคนนี้อยู่ในกลุ่มโปรไฟล์ไหน  

เมื่อเลือกโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดตรวจสอบข้อมูลแล้ว เลือก “เพิ่มพนักงาน”

นำเข้าข้อมูลพนักงานแบบกลุ่ม คือการเพิ่มพนักงานเข้าไปในระบบในจำนวนมากๆ ภายในครั้งเดียว

เลือก “Download Example File” เพื่อโหลดแบบฟอร์มการเพิ่มข้อมูลพนักงานลงใน Excel

ทำการลบข้อมูลตัวอย่างทิ้ง แล้วใส่ข้อมูลพนักงานลงในแบบฟอร์ม Excel ของ โปรแกรม “Google Sheets”

เลือก ไฟล์ → ดาวน์โหลดเป็น → ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค(.CSV)

เลือก Choose File → ไฟล์.CSV ที่จะทำการเพิ่มข้อมูลพนักงาน → อัพโหลด

กำหนดระดับของพนักงาน และผู้อนุมัติ → ตรวจสอบข้อมูล → เลือกโปรไฟล์ของพนักงาน → เพิ่มพนักงาน

-โดยปฎิบัติตาม เช่นนี้จนกว่าจะครบจำนวนพนักงานที่ทำการเพิ่มลงไป

การกำหนดระดับของพนักงาน

กำหนดระดับของพนักงาน และผู้อนุมัติ → ตรวจสอบข้อมูล → เลือกโปรไฟล์ของพนักงาน → เพิ่มพนักงาน

-โดยปฎิบัติตาม เช่นนี้จนกว่าจะครบจำนวนพนักงานที่ทำการเพิ่มลงไป

กำหนดกลุ่มพนักงาน และการเเจก QR Code พนักงาน

กลุ่มพนักงาน คือการกำหนดกลุ่มพนักงานของบริษัท เช่น กลุ่ม สาขา หรือตำแหน่งของพนักงาน เพื่อตั้งค่าการใช้งาน Timemint ใน สมาร์ทโฟน

เพิ่มกลุ่มพนักงาน “กำหนดชื่อกลุ่ม” เลือก “เพิ่มกลุ่มพนักงาน”

เพิ่มพนักงานเข้าไปในกลุ่ม เลือก “เข้ากลุ่ม”

เมื่อเพิ่มพนักงานเข้าไปในกลุ่มแล้ว จะแสดงการตั้งค่าต่างๆ โดยเลือกการตั้งค่าให้ตรงกับการใช้งานของบริษัท

ตั้งค่าการพิมพ์รหัสคิวอาร์แบบกลุ่ม คือการพิมพ์คิวอาร์ของพนักงานออกมาเพื่อ นำคิวอาร์ไปสแกน เข้าใช้งานในแอปมือถือ Timemint  

อธิบายการตั้งค่าต่างๆในกลุ่มพนักงาน

อธิบายการตั้งค่าต่างๆในกลุ่มพนักงาน

การตั้งค่าต่างๆ

ตั้งค่าทั่วไป

 • เปิดใช้งานการถ่ายผู้บันทึก : ถ่ายรูปยืนยันตัวตนทุกครั้งที่พนักงานทำการ บันทึกเวลา เขา-ออก
 • เปิดใช้งานการแสดง ลา สาย เลยเวลา : แสดง ลา สาย เลยเวลา กรณีที่พนักงานเช็คอินเกินเวลาที่กำหนด ในหน้าประวิติการบันทึก
 • เปิดใช้งานวันหยุดสะสม (สลับวันหยุด) : การเปิดใช้งานให้สลับวันหยุด มีอยู่ 2 อย่าง
 • ขอวันหยุดสะสม
  • หากทำงานในวันหยุดต้องกดขอวันหยุดสะสมไว้เพื่อใช้ในวันที่ต้องการหยุด
 • ใช้วันหยุดสะสม
  • หากมีวันหยุดสะสมอยู่สามารถนำไปใช้ตามวันที่ต้องการหยุด (ต้องรออนุมัติรายการ) หรือหากจะใช้วันหยุดสะสมตอนที่ยังไม่มีวันหยุดสะสมก็ได้ แต่วันหยุดสะสมจะติดลบ ต้องมาทำงานในวันหยุดและต้องกดขอวันหยุดสะสมของวันที่มาทำงานในวันหยุดเพื่อคืนวันหยุดสะสมที่ได้หยุดไป
 • เปิดใช้งานการกำหนดแผนหยุด : การกำหนดแผนหยุดงานประจำสัปดาห์ ใช้ในกรณี พนักงานที่ไม่สามารถวันหยุดประจำสัปดาห์ได้แน่นอน เช่น พนักที่ทำงานในห้าง

เปิด-ปิดฟังก์ชั่นการบันทึก

 • ปิดการใช้งานการบันทึกด้วยรหัสคิวอาร์ : ปิดฟังก์ชั่นการลงเวลาด้วยระบบ คิวอาร์โค๊ดไม่ให้พนักงานสามารถใช้งานได้
 • ปิดใช้งานการบันทึกด้วยพิกัดสถานที่ : ปิดฟังก์ชั่นการลงเวลาด้วยระบบ GPS ไม่ให้พนักงานสามารถใช้งานได้
 • ปิดใช้งานการเพิ่มพิกัดสถานที่ : ปิดฟังก์ชั่น สิทธิ์ให้พนักงานทำการเพิ่มพิกัดสถานที่ได้เอง

iBeacon

 • ปิดใช้งานการบันทึกด้วย iBeacon : ปิดฟังก์ชั่นการลงเวลาด้วยระบบ IBeacon ไม่ให้พนักงานสามารถใช้งานได้
 • ปิดใช้งาน iBeacon แบบกำหนดเอง : iBeacon แบบกำหนดเอง คือ iBeacon ที่กำหนดชื่อ     อุปกร์ขึ้นมาเองโดยไม่ผูกตัว iBeacon ไว้กับคิวอาร์สถานที่ โดยจะปิดไม่ให้ใช้งาน
 • ปิดใช้งาน iBeacon สาธารณะ

เปิด-ปิดตัวเลือก

 • เปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึก : คือการเปิดใช้งานกล่องตัวเลือก โดยจะมีผลกับแอป Timemint ทันที เมื่อพนักงานทำการบันทึกเวลา โดยจะให้เลือกจุดประสงค์การลงเวลาได้ตามที่ HR กำหนดไว้
 • แสดงรหัสหน้าคำอธิบาย : แสดงรหัสหน้าคำอธิบายในกล่องตัวเลือก

ตั้งค่าเพิ่มเติม

 • ปิดใช้งานเมนูการลาทั้งหมด : ไม่อนุญาติให้พนักงานกลุ่มนี้ ทำการลาผ่านมือถือได้
 • ไม่อนุญาติให้ปรับปรุงเวลา : ไม่อนุญาติให้พนักงานกลุ่มนี้ ทำการปรับปรุงเวลาได้
 • ไม่ให้ใช้หากดัดแปลง OS : ไม่อนุญาติให้เครื่องมือถือที่มีการดัดแปลง OS เช่น Root หรือ Jailbreak ใช้งาน App Timemint ได้
 • โน๊ตสำหรับ QR,iBeacon : เพิ่มโน๊ตหรือข้อความ ในการบันทึกเวลา ผ่าน QR,iBeacon ได้
 • อนุมัติการลาจากผู้อนุมัติก่อน : ผู้มีอำนาจอนุมัติจะต้องทำการอนุมัติการลาเป็นคนแรก ก่อนส่งไปให้เจ้าของระบบทำการอนุมัติการลาอีกครั้ง เพื่อให้การลาของพนักงานเสร็จสมบูรณ์
 • ปรับปรุงเวลาจากพิกัดที่ถูกลบ : คือการปรับปรุงเวลาจากพิกัดที่ทำการลบไปแล้วซึ่งโดยปกติ พิกัดที่ถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถปรับปรุงเวลาได้
 • ปุ่มบันทึกเข้าออกแบบใหม่ : ปุ่มบันทึกเข้าสีเขียว ปุ่มบันทึกออกสีขาว
 • ไม่ต้องมีการอนุมัติอุปกรณ์ : ผู้ใช้สามารถล๊อคอินแอปพลิเคชั่น Timemint ได้โดยที่ไม่ต้อง ขออนุมัติอุปกรณ์จากระบบหลังบ้านหรือ HR
 • ไม่ต้องรออนุมัติอุปกรณ์สำหรับการใข้งานครั้งแรก :  ผู้ใช้สามารถล๊อคอินแอปพลิเคชั่น Timemint ได้โดยที่ไม่ต้อง ขออนุมัติอุปกรณ์จากระบบหลังบ้านหรือ HR ได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น โดยครั้งต่อไปจะต้องขออนุมัติอุปกรณ์จากระบบหลังบ้าน ก่อนเข้าใช้งาน

ปุ่มเทากันบันทึกผิด

 • ปุ่มเทากันบันทึกผิด : โดยจะตั้งไว้ให้พนักงานทำการเลือกลงเวลาคือบันทึกเข้าและบันทึกออก

ได้แต่ 2 ครั้ง/วัน เท่านั้น

 • บันทึกเข้าได้หลายครั้งต่อวัน : พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก สลับกันได้หลายครั้ง/วัน ได้ เช่น บันทึกเข้า-ออกจุดA,บันทึกเข้า-ออกจุดB
 • กด 5 ครั้งเพื่อเข้าหน้าบันทึก : พนักงานสามารถเลือกลงเวลาได้อย่างอิสระโดยทำการกดปุ่มบันทึกลงเวลา 5 ครั้ง เช่น บันทึกเข้าจุดA-บันทึกเข้าจุดB-บันทึกทึกออกที่ออฟฟิตเป็นจุดสุดท้าย

กำหนดระยะมาตรฐาน

 • HR สามารถกำหนดระยะรัศมีการเพิ่มพิกัดสถานีที่ ที่พนักงานเป็นคนเพิ่มเองได้ผ่านระบบหลังบ้าน

กลุ่มพิกัดสถานที่

 • ไม่ใช้กลุ่มพิกัดสถานที่ : พนักงานสามารถเลือกลงเวลาได้ทุกพิกัดที่มีอยู่ในระบบได้
 • ใช้กลุ่มพิกัดสถานที่ : พนักงานจะลงเวลาได้เฉพาะพิกัดที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละกลุ่มพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถลงเวลาที่พิกัดอื่นที่มีอยู่ในระบบได้ (โดยต้องเข้าไปตั้งค่าที่ฟังก์ชั่นกลุ่มสถานที่ก่อนเปิดใช้งานกลุ่มพิกัดสถานที่)
 • ใช้เฉพาะเครื่อวสแกนนิ้ว : พนักงานลงเวลาด้วยเครื่องสแกนนิ้วของ Timemint อย่างเดียวเท่านั้น

วิธีการ Login App TimeMint (สีเขียว)ของพนักงาน /การอนุมัติอุปกรณ์(มือถือ) ของพนักงาน

วิธีการ Login เข้าสู่  App TimeMint (สีเขียว)  สำหรับพนักงาน

เมื่อพนักงานดาวน์โหลด Application TimeMint สีเขียวสำหรับพนักงานแล้ว

1.ให้เลือกการ Login เข้าสู่ระบบ ด้วย  QR CODE ประจำตัว

2.สเเกน QR CODE ประจำตัวพนักงาน

3.ระบบจะไปยังเจ้าของระบบเพื่ออนุมัติอุปกรณ์ ให้พนักงานเลือก  <ตกลง>

การอนุมัติอุปกรณ์พนักงาน

วิธีที่ 1 อนุมัติผ่าน App TimeMint Manager

1.เข้าไปที่ App เลือก <อุปกรณ์>

2.ไปที่พนักงานที่ร้องขอการอนุมัติเครื่อง เลือก <อนุมัติ>

วิธีที่ 2 การอนุมัติผ่านระบบหลังบ้าน

ไปที่รูปไอคอน

1.เลือก <กำลังรออนุมัติ>

2.ไปที่พนักงานที่ร้องขอการอนุมัติอุปกรณ์ เลือก <อนุมัติ>


ส่วนที่ 2 ตั้งค่าเพื่อใช้งานฟีเจอร์ต่างๆของ TimeMint

การตั้งค่า การรับเเจ้งเตือนผ่าน Line Notify แบบกลุ่ม

การแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

เข้า ID Line ของบุคคลที่จะได้รับการแจ้งเตือน

เลือกกลุ่มที่จะให้ Line Notify ทำการแจ้งเตือน

ไปที่ APP line ในมือถือ เข้าไปที่กลุ่มที่ได้เลือกไว้ จากนั้น เลือก “เชิญ Line Notify ”  เข้ามาในกลุ่ม

ตั้งค่าว่าจะให้ Line Notify แจ้งเตือนอะไรบ้างในระบบหลังบ้าน

การตั้งค่า การรับเเจ้งเตือนผ่าน Line Notify แบบอัตโนมัติ (ตั้งเวลา)

สรุปรายงานวันนี้ คือการสรุปรายงานของพนักงาน เช่น การบันทึกเวลา การลา พนักงานที่หยุด พนักงานที่ไม่มีการบันทึก ผ่าน Line Notify

การเลือกสรุปรายงานของแต่ละกลุ่ม ผ่าน Line Notify

 • เลือกหัวข้อที่อยากให้สรุปรายงานออกมา
 • กำหนดเวลาที่จะทำการสรุปผลของ ทุกๆวัน

การออกรายงานเอกสาร

การออกรายงาน ข้อมูลการบันทึกเข้า-ออก ของพนักงาน

1. เลือกกลุ่มผู้ใช้ที่จะทำการ Export ข้อมูล

2. เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่จะทำการ Export ข้อมูล

3. เลือกประเภทไฟล์ ที่จะทำการ Export ข้อมูล โดยมีให้เลือก 2 แบบ คือ Excel และ txt ไฟล์

4. เลือกข้อมูลที่ต้องการจะ Export ออกมา  เช่น ชื่อ, เวลาเข้าออกงาน, ข้อมูลบันทึกเข้าออก สาย/ขาดงาน, OT/ลา ฯลฯ

5. เมื่อกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เลือก Export ข้อมูล

สามารถทำการ Export รายบุคคลได้ โดยเลื่อนลงมาหน้าพนักงาน → เลือก Export รายบุคคล    


การเพิ่มรูปแบบรายงานเอกสาร (Save Fomat)

วิธีเพิ่มรูปแบบรายงาน  TimeMint

ผู้ใช้งาน TimeMint สามารถ SAVE  Format สำหรับการ Export ข้อมูลเพื่อนำไปคำนวนเงินเดือนค่าจ้างหรือดูรายงานประวัติการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานได้ตามกลุ่ม(เเผนก)หรือทั้งบริษัท

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรูปแบบรายงานได้ไม่จำกัด


TimeMint รองรับรูปแบบรายงานได้ทุกรูปเพื่อนำไปคำนวนเงินเดือนในโปรเเกรมคำนวนเงินเดือน  ​Payroll

วิธีการเพิ่มรูปแบบรายงาน TimeMint

เริ่มต้นด้วยการล็อคอินเข้าระบบหลังบ้านของ TimeMint แล้วเลือกไปที่แท็ปด้านซ้ายที่เป็นรูปรายงานเหมือนกับภาพ

เมื่อกดเเล้วจะเเสดงหน้ารายละเอียดการกำหนดรูปแบบรายงาน

เพิ่มรูปแบบรายงานโดย ไปที่  เลือกรูปแบบรายงาน และ เลือกเพิ่มรูปแบบรายงาน

ต่อไปตั้งชื่อ รูปแบบรายงานที่ต้องการเพิ่ม

เลือก ประเภทไฟล์ ที่ต้องการเพิ่มเป็นรูปแบบรายงาน

กำหนดรูปแบบรายงาน ตามข้อมูลที่ต้องการได้อย่างอิสระ

เมื่อได้รูปแบบรายงานที่ต้องการเเล้ว เลือก บันทึกรูปแบบรายงาน

ก็จะได้ Format รูปแบบรายงานที่บันทึกไว้ใช้งานสำหรับการ  Export ข้อมูล เพื่อนำไปคำนวนค่าจ้างได้ทันที

นอกจากผู้ใช้งานสามารถ SAVE  Format สำหรับการ Export ข้อมูลเพื่อนำไปคำนวนค่าจ้างได้แล้ว ผู้งานสามารถตั้งเวลาการ  Export แบบอัตโนมัติได้อีกด้วยสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ที่ >> https://www.timemint.co/auto-email-settings/

การส่งรายงานแบบอัตโนมัติ TimeMint Auto Mail

หน้ารายงานอัตโนมัติ (Auto report) ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดวันและเวลาในการออก report ได้อัตโนมัติ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้

ในหน้ารายงานอัตโนมัติ จะหน้าผู้ใช้ได้ทำ Set เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆดังนี้

 • ชื่อรายงาน
 • กลุ่มผู้ใช้งาน (กลุ่มพนักงาน)
 • รูปแบบรายงาน (รูปแบบรายงานที่ได้ save ไว้ก่อนหน้านี้)
 • เลือกรูปแบบในการออกรายงาน มี 3 รูปแบบ

ประจำวัน เลือกวันที่ออกรายงานแบบรายวันในแต่ละสัปดาห์ได้

 • ประจำเดือน เลือกวันที่ออกรายงาน ในทุกๆเดือนได้ โดยนับตั้งแต่ วันแรกและวันสุดท้ายของทุกเดือน

กำหนดเอง กำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดในการออกรายได้ เช่น ออกรายทุกๆวันที่ 1-26 ของทุกเดือน

 • หลังจากที่เลือกรูปแบบกำหนดรายงานแล้ว ให้ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดให้ครบก่อนทำการเพิ่มบันทึกรายงานอัตโนมัติ

ทางผู้ใช้ก็จะได้รับ E-mail เมื่อครบกำหนดออกรายงานทันที

ตัวอย่างการ Export แบบ Excel และ txt ไฟล์

การกำหนดพิกัดเฉพาะกลุ่ม

วิธีการเพิ่มพิกัดเฉพาะกลุ่ม

การเพิ่มกลุ่มพิกัดสถานที่สำหรับบริษัทที่ต้องการจำกัดพื้นที่การบันทึกเวลาทำงานให้กับพนักงานเเบ่งออกเป็นกลุ่มการบันทึกเวลาทำงาน

วิธีการตั้งค่า

ไปที่ไอคอน

1.เลือก เพิ่มกลุ่มสถานที่

2.ตั้งชื่อกลุ่มสถานที่

3.เพิ่มกลุ่มสถานที่

4.เลือกประเภทพิกัดสถานที่ ที่ต้องการเข้าไปในกลุ่ม

5.เลือกสถานที่ที่ต้องการเข้ากลุ่ม กดที่ <เพิ่ม>

6.เมื่อ กด <เพิ่ม> เรียบร้อยแล้ว พิกัดสถานที่ก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ตั้งไว้

ก็จะได้กลุ่มพิกัดสถานที่สำหรับให้พนักงาน บันทึกเวลาทำงาน

วิธีการเพิ่มกลุ่มพิกัดสถานที่เข้าไปในกลุ่มของพนักงาน

1.เลือกกลุ่มพนักงาน ที่ต้องการเพิ่มกลุ่มพิกัดสถานที่เข้าไป

2.เปิดฟังก์ชันการใช้งาน <ใช้กลุ่มพิกัดสถานที่>

3.เลื่อนลงไปด้านล่าง ที่กลุ่มพิกัดสถานที่ เลือก เพิ่มกลุ่มพิกัดที่ต้องการเข้าไปที่กลุ่มพนักงาน

เมื่อเพิ่มกลุ่มสถานที่เข้าไปเรียบร้อยเเล้ว จะเเสดงพิกัดสถานที่ตามที่กำหนด

การกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบหลังบ้าน (เพิ่มเเอดมิน)

กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ว่าจะให้เจ้าหน้าที่นั้นทำอะไรได้บ้าง โดยสามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ

 • ไม่แสดง (เจ้าหน้าที่จะไม่เห็นฟังก์ชันนั้น)
 • แสดงเท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะเห็นฟังก์ชันได้อย่างเดียว ไม่สามารถจัดการได้)
 • จัดการได้ (พนักงานสามารถแก้ไขได้)

เลือก พนักงานที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบ (กำหนดเข้า-ออกได้ตามต้องการ)

เมื่อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเข้าสู่ระบบหลังบ้าน (สำหรับผู้ได้รับสิทธื์)

เลือก “เข้าสู่ระบบด้วยรหัสคิวอาร์”

จะแสดงหน้า ลงชื่อเช้าใช้ด้วยรหัส QR

ไปที่ App TimeMint (สีเขียว) ของพนักงานที่จะเข้าถึงระบบ เลือก

“รหัสคิวอาร์”

เลือก “แสกนคิวอาร์”  

การเพิ่มกล่องตัวเลือก ขณะบันทึกเวลาทำงาน

จัดการกล่องตัวเลือก คือการตั้งค่าตัวเลือกขณะบันทึกเข้าว่าจะให้พนักงานเลือกกิจกรรมหมายเหตุอะไร เช่น ประชุมพนักงาน พบลูกค้า หรือการวางบิลรับเช็ค

ตัวเลือกขณะบันทึกเข้า

 • เปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึกเข้า คือการเปิดใช้งานกล่องัวเลือก โดยจะมีผลกับแอป Timemint ทันที
 • แสดงรหัสหน้าคำอธิบายในกล่องตัวเลือก
 • การเพิ่มตัวเลือกขณะบันทึกเข้า โดยใส่รหัสและคำอธิบายลงไปแล้วเลือก “เพิ่มตัวเลือก”

การจัดการตัวเลือกขณะบันทึกเข้า สามารถค้นหา แสดง ไม่แสดง หรือลบ กล่องตัวเลือกได้

เมื่อเปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึกเข้า ระบบก็จะไปปรากฏในแอปพลิเคชั่น Timemint ดังภาพ

การจำลองตำเเหน่งพิกัดสถานที่ Fake GPS

การใช้งานฟังก์ชัน การจำลองตำเเหน่ง  (ป้องกันพนักงาน Fake GPS)

การตรวจสอบการจำลองตำเเหน่งของพนักงาน

ไปที่ ไอคอน การจำลองตำเเหน่ง

1.เมื่อมีพนักงาน จำลองตำเเหน่ง (Fake GPS)  ระบบจะทำการรายงานไปที่ระบบหลังบ้าน
ว่ามีพนักงาน จำลองตำเเหน่ง  (Fake GPS) โดยที่ระบบจะเเสดงรายละเอียดต่อไปนี้

 • รหัสพนักงาน
 • หน้าที่ตรวจพบการจำลองตำเเหน่ง
 • ระบบปฏิบัติการ
 • รุ่นมือถือ
 • เวอร์ชันเเอป
 • เวลาที่จำลองตำเเหน่ง
 • เเสดงเเผนที่ที่พนักงานได้ จำลองตำเเหน่ง

2.สามารถเเจ้งเตือนไปยัง Line ได้ เมื่อพนักงานมีการจำลองตำเเหน่ง

ลักษณะการจำลองตำเเหน่งของพนักงานในระบบปฏิบัติต่างๆ

การตั้งค่าระดับบริษัท

การตั้งค่าระดับบริษัท

คือการเปลี่ยนเเปลงการตั้งค่าต่างๆ แบบทั้งบริษัท หรือเลือกเป็นกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงการตั้งค่าต่างๆ

การเลือกพนักงานที่มีผล สามารถเลือกได้เเบบ

 • ทั้งหมด
 • เลือกตามกลุ่มพนักงานที่ได้ตั้งไว้

การต้ังค่าที่สามารถเปลี่ยนเเปลงได้ในการตั้งค่าระดับบริษัทคือ

1.เวลาเข้างาน สามารถเปลี่ยนเเปลง โดยเลือกเป็นกลุ่มพนักงาน หรือทั้งบริษัท

2.จำนวนวันลาต่อปี สามารถใส่จำนวนวันลาที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงได้โดยเลือก ดยเลือกเป็นกลุ่มพนักงาน หรือทั้งบริษัท

3.จำนวนวันลา สำหรับการคืนค่าวันลาให้พนักงาน ที่บริษัทมีนโยบายให้สะสมวันลาได้

4.สถานนะของพนักงาน สามารถตั้งค่าได้ตามกลุ่มพนักงานหรือทั้งบริษัทได้ดังนี้

 • ใช้งานปกติ
 • ระงับการใช้งาน
 • ลบพนักงานออกจากบริษัท

5.ลบรายการจากระบบ ผู้ดูแลระบบ เลือกวันที่ที่ต้องการลบ เลือกรายงานที่ต้องการลบ

 • รายการบันทึกการลา
 • รายการปรับปรุงเวลา
 • ประวัติการบันทึกเวลา

ส่วนที่3 ส่วนเสริมการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

1.กรณีลบพนักงาน หรือ ระงับการใช้งานของพนักงาน

1.กรณีลบพนักงาน หรือ ระงับการใช้งานของพนักงาน

 • เลือกฟังก์ชั่นการตั้งค่าระดับบริษัท
 • อันดับแรกให้ทำการเลือก กลุ่มพนักงานที่จะมีผลต่อการตั้งค่าเสียก่อน

(สามารถเลือกแบบทั้งหมดหรือกลุ่มที่ต้องการได้)

 • แก้ไขสถานะของพนักงานให้ระงับหรือลบข้อมูลพนักงานออกจากระบบ
  • ระงับการใช้งาน คือ การระงับการใช้งานแอปพลิเคชั่น Timemint ของพนักงาน โดยที่ข้อมูลของพนักงานยังคงอยู่ในระบบหลังบ้าน
  • ลบพนักงานออกจากบริษัท คือ การลบข้อมูลพนักงานออกจากระบบทันทีทั้งในในแอปพลิเคชั่นและระบบหลังบ้าน (ควรทำการลบหลังจากดึง Export รายงานออกมาเรียบร้อยแล้ว)
  • กด ตกลงเพื่อยืนยันการลบพนักงาน

2.การอนุมัติการลาต่างๆ และการปรับปรุงเวลา ผ่านระบบหลังบ้าน

 • เลือกฟังก์ชั่น อนุมัติรายการ
  • เลือกการลาต่างๆหรือปรับปรุงเวลา
  • จากนั้นให้ทำการเลือก อนุมัติหรือปฎิเสธ การลาหรือการปรับปรุงเวลาที่พนักงานร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น Timemint

3.วิธีการใช้งาน Big Screen

 • ครั้งแรกที่เปิดใช้งาน ผู้ใช้ต้องขอรหัส Big Screen ก่อนจากระบบหลังบ้าน
  • ให้เข้าไปที่ แก้ไขผู้ใช้
 • ทำการกดเพื่อขอรหัส Big Screen

 • โดยระบบจะจดจำเลขรหัส Big Screen สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทันที ดังภาพ กดตกลงเพื่อเปิดใช้งาน

 • ครั้งต่อไปผู้ใช้สามารถกดเข้าไปที่ เมนู Big Screen เพื่อดูประวัติการบันทึกเวลาของพนักงานแบบ Real Time ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องขอรหัส Big Screen อีก

4.ดูประวัติการบันทึกเวลาของพนักงาน

 • ให้เขาไปที่หน้าเมนู ประวัติการบันทึกเวลา
 • สามารถเลือกดูประวัติการบันทึกเวลาของพนักงานทั้งหมดหรือจะเลือกดูเฉพาะบุคคลก็ได้
 • มีปุ่มค้นหารายการบันทึก สามารถค้นหา เฉพาะกลุ่ม วันที่ และรูปแบบการแสดงผล ได้

5.ดูประวัติการบันทึกการลาผ่านระบบหลังบ้าน

 • ให้เขาไปที่หน้าเมนู ประวัติการบันทึกการลา
 • สามารถเลือกดูประวัติการบันทึกการลาและสถานนะการลาของพนักงานเฉพาะบุคคลได้

6.การตรวจสอบเครดิตการใช้งาน ประวัติการหักเครดิต

 • เลือกเมนู เครดิต โดยหน้าเมนูจะปรากฏรายละเอียดของเครดิตและรอบบิลผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถเช็คประวัติการหักเครดิตผู้ใช้ได้

 • ประวัติการหักเครติด สามารถตรวจสอบประวัติการหักเครดิตย้อนทั้งหมดหรือเฉพาะเดือนได้
 • บอกจำนวนรอบบิลเครดิตผู้ใช้งาน ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป
 • แจ้งสถานะการใช้เครดิตของบริษัท

 • สรุปข้อมูลเครดิตผู้ใช้และวันครบกำหนด ในแต่ระประเภท
 • สามารถค้นหาประวัติการใช้งานเครติดของพนักงาน ในช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • โดยแจ้งข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออก ช่องทางการบันทึกและสถานที่ที่บันทึกของผู้ใช้แต่ละคน

7.การดูพิกัดทั้งหมดในระบบ และการลบพิกัดในระบบ

 • ให้เข้าไปที่ ฟังก์ชั่น พิกัดสถานที่ เลือก จัดการพิกัด
 • จากนั้น เลือกประเภทพิกัดสถานที่

 • เลือกพิกัดที่ต้องการจะลบได้ตามจำนวนที่ต้องการ