Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน TimeMint

เราได้รวบรวมคำถามที่ทางเจ้าของระบบติดต่อเราเข้ามาเพื่อสอบถามการใช้งานและลักษณะของปัญหาที่อาจจะได้พบจากการใช้งานระบบพร้อมทั้งวิธีแนวทางแก้ไขเบื้องต้นเพื่อให้ท่านได้ทราบและทำการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทันที อย่างไรก็ดี หากท่านยังคงติดปัญหาหรือไม่แน่ใจในวิธีการใช้งานหรือแก้ไขการใช้งานประการใด เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะติดต่อเข้ามาหาเราโดยตรง และพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานระบบ TimeMint ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรและพฤติกรรมของพนักงานของท่าน

ผู้ดูแลระบบ - ADMIN

หัวหน้างาน - TIMEMINT MANAGER

พนักงาน - USER