Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

03/02/2021

TimeMint Training

เเจ้งลิงก์สำหรับเข้าร่วมฟังการสอนการตั้งค่าระบบบันทึกเวลาทำงาน TimeMint

วันที่ 21 กรกฏาคม 2564

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86309758597?pwd=Z1M4M0NSWUIzdURzOU1VTTY1VngyUT09

Meeting ID: 863 0975 8597

Passcode: 795741

ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการสอนการใช้งานระบบลงเวลาทำงาน TimeMint ได้ตั้งแต่เวลา 10:00น.เป็นต้นไป