Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

03/02/2021

TimeMint Training

เเจ้งลิงก์สำหรับเข้าร่วมฟังการสอนการตั้งค่าระบบบันทึกเวลาทำงาน TimeMint

23 กุมภาพันธ์ 2566

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87454643702?pwd=QlZITnJNeWFIa1V6dzRPd0lwby9TZz09

Meeting ID: 874 5464 3702

Passcode: 627675

ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการสอนการใช้งานระบบลงเวลาทำงาน TimeMint ได้ตั้งแต่เวลา 10:00น.เป็นต้นไป