Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

16/11/2019

TimeMint เพิ่มฟีเจอร์ เพิ่มรายการลา ขอทำโอที ปรับปรุงเวลา ผ่านระบบหลังบ้าน

TimeMint เพิ่มฟีเจอร์ เพิ่มรายการลา ขอทำโอที ปรับปรุงเวลา ผ่านระบบหลังบ้าน
สำหรับให้เจ้าของระบบ,ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบหลังบ้าน สามารถเพิ่มรายการลาต่างๆ เช่น ลากิจ ลาป่วย ทำงานล่วงเวลา และปรับปรุงเวลาผ่านระบบหลังบ้านที่เว็บไซต์ได้เเล้ว

ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของระบบหรือผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าทำระบบหลังบ้าน สามารถเพิ่มรายการต่างๆที่ต้องการทำการร้องขอให้พนักงานได้ทันที เพียงเลือกฟังก์ชัน “เพิ่มรายการ” ดังภาพด้านล่างนี้

เมื่อเลือก “เพิ่มรายการ” เรียบร้อยแล้วระบบหลังบ้านจะเเสดง ประเภทการเพิ่มรายการ ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทการเพิ่มรายการได้ที่นี่

ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการใช้งาน ตามประเภทรายการได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
info.timemint@gmail.com
Tel : 02-463-6493 กด 2
Hotline: 098-838-3909,098-016-1524