Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

17/08/2017

TimeMint เปิดโหมดความสามารถแจ้งเตือนและรายงานสรุปขาดลาผ่าน LINE ได้แล้ว ไม่ต้องใช้คนมาแจ้งสรุปอีกต่อไป

นวัตกรรมใหม่

Timemint Notify ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ใช้งานกับประจำในชีวิตประจำวัน

 

TimeMint คือแอพพลิเคชั่นพิเศษเพื่อให้พนักงานใช้ในการบันทึกเวลาเข้าออกงานละแจ้งเรื่องขอลาผ่านทางแอพ โดยเน้นการเข้าออกงานนอกสถานที่ โดยพนักงานจะได้รับการยืนยันสถานที่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น พนักงานจะบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านแอพได้จริงก็ต่อเมื่อเดินไปยังไปพิกัดที่กำหนดเอาไว้แล้วเท่านั้น หรือมีพิกัดของสถานที่ (ลูกค้าหรือไซท์งาน) เอาไว้แล้วในระบบ TimeMint ของเฉพาะบริษัท นอกจากนี้ แอพจะสามารถบังคับถ่ายภาพตนเองด้วยเท่านั้นถึงจะทำการบันทึกเวลาเข้าออกสถานที่นั้นได้อีกด้วย เพื่อให้แน่ใจไปได้อีกขั้นว่า คนที่ถือโทรศัพท์นั้นคือเจ้าของเครื่องจริงๆ ข้อมูลการเข้าออกงานทั้งหมดจะไหลผ่านไลน์ไปหาคนที่เกี่ยวข้องได้ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ของ TimeMint นี้ที่มีชื่อว่า LINE Real Time Notification

หากคุณยังไม่เคยรู้จักแอปพลิเคชั่น TimeMint มาก่อนดูวีดีโอ 30 วินาที สาธิตการใช้งานของพนักงานแบบย่อได้ที่นี่

เจ้าขององค์กรระดับ SME และ HR ที่ต้องดูแลพนักงานจำนวนมาก หรือแม้แต่หัวหน้างานต้องการรู้ความเคลื่อนไหวของพนักงานได้แบบทันที โดยเจ้าของระบบสามารถเข้าไปตั้งค่า Settings ตามกลุ่มพนักงานในระบบ TimeMint ได้ว่า ต้องการจะให้มีการแจ้งเตือนทางที่ LINE ของตนเอง หรือ LINE กลุ่มที่ได้ตั้งขึ้น ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาให้มีการแจ้งเตือนได้โดยการกำหนดเวลาที่จะแจ้ง เงื่อนไขต่างๆในการแจ้งเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มพนักงานของคุณเองได้ ตัวอย่างกรณีใช้งานเช่น

แจ้งเตือนเข้างาน

กลุ่มพนักงานขาย : กลุ่มพนักงานขายมักจะทำงานเป็นทีมหรือต้องแข่งกันเพื่อสร้างยอดขาย การเข้าพบลูกค้าก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะมีผลต่อการสร้างยอดด้วยเช่นเดียวกัน กลุ่มพนักงานขาย อาจจะเลือกสร้างกลุ่ม LINE ของตนเอง เมื่อพนักงานขายในทีมของตัวเองเข้าพบลูกค้ารายใดก็ตามและ ทำการบันทึกเวลาเข้าหรือออกในระบบ ให้แจ้งเวลาเข้าออกและภาพถ่ายการบันทึกเข้าไปที่ไลน์กลุ่มของพนักงานขายทีมนั้นๆได้ทันที ทั้งนี้ หัวหน้างานที่ดูแลพนักงานทีมขายนั้น ก็จะได้ทราบความคืบหน้าการเข้าออกงานผ่านแอพ LINE ได้โดยไม่ต้องเข้าไปเปิด TimeMint Manager แต่อย่างใด หรือ ถ้าหากว่า คุณต้องการให้เจ้าของบริษัท ที่ติดตามการเข้าออกผ่านทาง LINE อยู่แล้วก็จะเห็นพนักงานเข้าออก สถานที่ต่างๆโดยทันทีเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ถ้าหากว่าพนักงานขายคนใดลาหรือแจ้งลา ตอนนี้ พนักงานทั้งกลุ่มขาย นั้นจะรับทราบว่าการลาครั้งนั้นได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธแล้ว เพราะ ทีมงานขายต้องทำงานเป็นทีม ถ้าหากว่ามีการลาและได้รับการอนุมัติเกิดขึ้นแล้ว นั่นแปลว่า วันดังกล่าว อาจจะต้องมีการถ่ายงานหรือไม่ อย่างไร ใครจะเป็นคนรับงานของวันนั้นๆแทนหรือไม่ ? เป็นต้น ที่เป็นเรื่องพื้นที่ที่ทีมขายต้องจัดการสำหรับการลาของพนักงานทั้งแบบที่ลาล่วงหน้าและลาฉุกเฉิน

แจ้งเตือนเข้างาน

Tips : ข้อแนะนำสำหรับการจัดการกลุ่ม LINE สำหรับพนักงานขาย เราแนะนำว่า ให้คุณเพิ่ม LINE Notify ของ TimeMint เข้าไปยังกลุ่มพนักงานขายที่เอาไว้คุยงานกันอยู่แล้วก็ได้ เพราะโดยทั่วไปแล้ว พนักงานแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มไลน์สำหรับคุยงานเฉพาะทีมขายกันอยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่า ข้อมูลสรุปว่าการเข้าพบลูกค้ารายนั้นจะมีการสื่อสารผ่านเข้าไปที่ LINE กลุ่มพนักงานขายเป็นปกติ แต่เมื่อคุณเพิ่มเพื่อนที่เป็น LINE Notify ของ TimeMint เข้าไป จะทำให้ทีมงานรู้ได้ทันทีว่ามีการเข้าออกลูกค้าคนใดด้วยหลักฐานที่แน่ชัด ผ่านระบบการ Clock-in-Out ของ TimeMint

กลุ่มทีมงานติดตั้งอุปกรณ์ : เช่น ถ้าหากว่าเป็นทีมช่างเพื่อเข้าไปติดตั้งงาน เมื่อพนักงานเข้าไปที่ Site งานแล้วทำการบันทึกเวลาด้วย TimeMint Application ระบบจะดันข้อมูลเวลาที่บันทึกภาพถ่ายของพนักงาน ณ​ ตอนที่บันทึกเข้า Site งานไปยัง LINE ของคนที่ทำหน้าที่ดูแล (ไม่จำเป็นต้องเป็น LINE กลุ่มก็ได้ สามารถทำเป็นแบบ private ระบุว่าเป็น LINE เฉพาะคนเท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกัน) ทั้งนี้ แอพ LINE จะได้รับข้อมูลชื่อสถานที่ที่เข้าไป เวลาที่เข้าไป และภาพถ่ายตอนที่เข้าไป เมื่อช่างทำงานเสร็จแล้วตอนที่ออกจาก Site ปกติแล้ว คุณอาจจะกำหนให้ถ่ายภาพพนักงานตอนกำลัง check out ออกจาก Site แต่สำหรับกรณีนี้ คุณอาจจะตั้งเป็นนโยบายว่า แทนที่จะถ่ายภาพของพนักงานเองตอน Check Out จาก Site นั้นให้เป็นการถ่ายภาพของการติดตั้งแทน เพื่อเป็นหลักฐานใช้ในการยืนยันว่าตนเองได้ติดตั้งงานได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แทนก็ได้เช่นเดียวกัน แน่นอนว่าตอนที่พนักงานทำการ Check Out จาก Site นั้นหัวหน้างานจะได้รับข้อมูลเวลา TimeStamp ว่าพนักงานติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเมื่อใดในสถานที่นั้น

เรายังคงพัฒนาส่วนของรายงานโดยการตั้งเวลาได้ว่าต้องการรายงานแบบใด ณ เวลาใดโดยที่ทางเจ้าของระบบเป็นคนกำหนดเวลาเอาไว้ล่วงหน้า เช่น ตั้งเอาไว้ว่า เวลา 10:30 น. ให้ส่งสรุปว่าคนที่ยังไม่ได้ทำการบันทึกเข้างานสักสถานที่ใดๆเลยนั้นคือใคร เป็นต้น ถ้าหากว่าคุณมีไอเดียที่จะใช้งาน LINE Notify เพื่อให้แจ้งบอกอะไรเพิ่มเติม แม้ว่าคุณยังไม่ได้ใช้งานแอพของเราก็ตาม สามารถแนะนำเราเข้ามาได้ทันที โดยติดต่อผ่านมาที่ LINEID : TimeMint.co  เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน เพื่อพัฒนาให้ TimeMint เป็นแอพตอกบัตรอัฉริยะที่ตอนสนองความต้องการในการบริหารเวลาของพนักงานให้ดีที่สุดต่อไป