Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

15/07/2017

การพัฒนาใช้งานระบบ TimeMint Auto Clocking Function

นวัตกรรมใหม่

TimeMint Station กำลังจะมีการอัพเดทเพื่อให้สามารถรองรับการตรวจสอบพนักงานว่าอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาหรือไม่ โดยใช้เทคโนโลยีของการ์ด Beacon ที่ถือได้ว่าเปิดการใช้งานเพื่อติดตามทรัพยากรบุคคล (พนักงาน) หรือ ทรัพย์สินอันมีค่าของบริษัทได้ ลองมาดูแนวคิดและวิธีการทำงานของระบบนี้กันดู

ทำไมคุณอยากจะเข้าออกงานด้วยระบบ Auto Clocking ของ TimeMint ด้วย ?

เหตุผลอย่างหนึ่งคือ คุณสามารถกำหนดจุดพื้นที่การทำงานได้ละเอียด และทำให้คุณรู้ได้ว่าพนักงานเดินเข้าออกไปยังพื้นที่ใดของสำนักงานหรือโรงงานได้ทันที และ มีประวัติการเคลื่อนที่ของพนักงานได้พร้อมสรรพ ทำให้คุณเรียนรู้ว่าพนักงานทำอะไรที่ไหนอย่างไรได้ทันที แบบ real time โดยที่พนักงานไม่ต้องมีปฏิสันพันธ์อะไรกับ Application ใดๆเลย แน่นอนว่า คุณอาจจะเลือกที่จะติดตามทรัพย์สินก็ได้เช่นเดียวกัน

ดูตัวอย่างสาธิตการเข้าออกงานของพนักงานแบบ Auto Clocking Time ในระบบของ TimeMint ได้จากที่นี่

แบบนี้พนักงานทิ้งการ์ดเอาไว้ที่หน้างานก็ได้ซิ !?

พนักงานอาจจะทำแบบนั้นได้ หากว่าพนักงานไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดในการเข้าออกประตูเดินเข้าออกอาคารหรือตึก ที่จะมีคนของส่วนกลางเพื่อดูว่า พนักงานจะต้องทำการแขวนป้ายพนักงานประจำตัวเองไว้เท่านั้นเมื่อเดินออกจากสำนักงานหรือนอกพื้นที่ หรือแม้กระทั่งแค่เดินออกจากประตูสำนักงานของตน หากเงื่อนไขคุณไม่ได้มีการผูกกับเรื่องอื่นๆเอาไว้ทางกายภาพ อาจจะทำให้พนักงานมีโอกาสในการจงใจทุจริตทางเวลาได้ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี หากคุณมีหลักฐานรูปแบบอื่นๆ เช่น กล้องวงจรปิด ก็สามารถใช้ในการยืนยันตำแหน่งตัวตนบุคคลได้ด้วยเช่นเดียวกัน

สามารถใช้กับอย่างอื่นที่ไม่ใช่พนักงานก็ได้ด้วย

ลองคิดดูว่า คุณจำเป็นต้องการรู้ตำแหน่งของทรัพย์สินอื่นๆของบริษัทหรือไม่ โดยที่มันจะทำการบันทึกเวลาเข้าออกในระบบของเราได้ทันที และมีคนรับทราบการเข้าออกนั้นแบบ Real Time และได้รับ Notification เช่น พนักงานฝ่ายจัดซื้อต้องการทราบว่ารถขนส่งของบริษัทได้เข้ามายังพื้นที่ของสำนักงานแล้วเพื่อมาส่งของให้ตรวจสอบ พนักงานจัดซื้อก็สามารถรู้ได้ทันที เพราะได้รับ Notification หัวหน้างานแผนกขนส่งก็จะได้ data log ที่เป็นเวลาเข้าออกระหว่างโรงงานและรถขนส่งด้วยเช่นเดียวกัน (โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบ GPS แต่อย่างใด) หรือ หัวหน้าแผนกที่ดูแลรถยกทั้งหมดของโรงงาน จะทราบได้ว่า มีการเอารถยกออกจากพื้นที่เก็บเมื่อใด และไปใช้งาน ณ โกดังในอาคารไหน เมื่อใด เป็นต้น