Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

16/05/2017

Timemint แอพบันทึกเวลาเข้า – ออกงานของพนักงานในองค์กร และจัดการเรื่องขาย ลา มาสายของพนักงาน

TimeMint

Timemint แอพเพื่อการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน และการจัดการเรื่องขาด ลา มาสายให้เป็นง่ายๆด้วยแอพบนมือถือ
พนักงานสามารถบันทึกเข้า – ออกงานเพื่อบันเวลาผ่านมือถือของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบตอกบัตรทั่วไปได้ และได้รับการยืนยันตัวบุคคลผ่านทางการเข้าระบบด้วย
เฟสบุ๊ค หรือบัญชีของกูเกิ้ลและต้องทำผ่านมือถือที่ได้รับการยอมรับในครั้งเเรกแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการฝากเข้าออกงานกันของพนักงานได้


พนักงานสามารถบันเวลาเข้า – ออกงานได้ 2 รูปเเบบ ผ่านเเอพ timemint

บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ผ่านด้วยคิวอาร์สถานที่ (สถานที่ทำงาน)

 

 


บันทึกเวลาเข้า – ออกงาน ผ่านด้วยพิกัดสถานที่

 

 

 

 


พนักงานสามารถเเจ้งการ ขาด ลา มาสายผ่านเเอพ timemint

พนักงานสามารถเเจ้งคำร้องขอการลา หรือ เปลี่ยนเเปลงว่าจะเข้าออกงานได้ทันทีผ่านเเอพ timemint
และหัวหน้างานสามารถกดตอบรับยืนยันได้ทันทีในระบบของแอพ timemint นี้