Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

22/06/2019

TimeMint เเจ้งเตือนทุกการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานของคุณ

TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานสำหรับพนักงาน ออกเเบบการรายงานและการเเจ้งเตือนเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่องทางการรับการเเจ้งเตือนได้อย่างอิสระผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

Big Screen
Dashboard เเสดงรายงานการบันทึกเวลาทำงานแบบ Real Time ผ่านทางระบบหลังบ้างของ TimeMint ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานการบันทึกเวลาได้ทันที หรือจะส่งเป็น URL Link ให้กับผู้ได้รับสิทธิเพื่อดูการเเสดงรายงานการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานได้

TimeMint Manager
Application สำหรับเจ้าของระบบ และผู้มีอำนาจอนุมัติ สำหรับรับการเเจ้งเตือนผ่านทาง Application TimeMint สามารถดูประวัติการบันทึกเวลาของพนักงานย้อนหลังผ่านเเอปฯนี้ได้อีกด้วย พร้อมทั้งเลือกดูสรุปจำนวนพนักงานที่บันทึกเวลาทำงานแล้ว หรือยังไม่บันทึกเวลทำงานผ่านเเอปฯนี้ได้อีกด้วย

Line Notify
รับการเเจ้งเตือนเมื่อพนักงานบันทึกเวลาทำงานผ่านทาง Application Line ของคุณ ที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมการเเสดงข้อมูลการบันทึกเวลาที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น ชื่อพนักงาน เวลาที่บันทึก สถานที่บันทึกเวลา พร้อมทั้งภาพถ่ายของพนักงานอีกด้วย

TimeMint ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าของธุรกิจ ฝ่ายบุคคล และพนักงาน ให้สามารถใช้งาน TimeMint ได้อย่างสะดวก และลดการทำงานของแต่ละผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TimeMint ได้ที่
Tel : 02-463-6493 กด 2 
Hotline : 092-279-9484 , 098-8383909