Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

24/04/2023

แจ้งอัปเดต TimeMint Station Version 2.0.0

TimeMint Station  (สีเทา) ให้อัปเดต เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่รุ่น 2.0.0 ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2566

จะทำให้ผู้ใช้งาน TimeMint Station Verstion ก่อนหน้าจะไม่สามารถใช้งานได้ ต้องอัปโหลดเป็น Version 2.0.0  

รุ่นที่รองรับการใช้งาน TimeMint Station Version 2.0.0 

  • Android 5.1 ขึ้นไป  (หรือใหม่กว่า)
  • iOS 12 (หรือใหม่กว่า)

ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ 
ระบบปฏิบัติการ iOS อัปเดต คลิก….
ระบบปฏิบัติการ Android คลิก….

TimeMint Station Version 2.0.0 มีอะไรใหม่

ดูวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติม คลิก….

กรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่
เวลาทำการ จ-ส (เวลา 08:00-17:30) เบอร์โทรศัพท์
098-838-3909
098-016-1524
092-279-9484
นอกเวลาทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์
098-838-3909
อีเมล : info.timemint@gmail.com
Line Official : @timemint