Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

01/02/2018

นโยบายการรับประกันสินค้าอื่นๆ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

  • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
  • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
  • ค่าจัดส่งสินค้าเพื่อคืนสินค้าหรือเพื่อส่งให้ตรวจสอบสินค้านั้นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทางผู้ซื้อสินค้า
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคืนสินค้าได้ในทุกกรณี