Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

07/04/2020

Outsource งาน HR ออกไปด้วยการใช้บริการ TimeMint Plus

Outsource งาน HR ออกไปด้วยการใช้บริการ TimeMint Plus 

คุณเป็นบริษัทหนึ่งหรือเปล่าที่ต้องรวบรวมเวลาทำงานของพนักงาน จัดการเรื่องเอกสารการลา รวบรวมและสรุปการลา การสายทุกประเภทของพนักงานด้วยทีมงานที่เป็น HR ของคุณ หรือ แย่ไปกว่านั้น คือ คุณที่เจ้าของกิจการต้องมานั่งทำเอง ! โดยที่คุณเป็นคนคำนวณเงินเดือนด้วยโปรแกรม excel speadsheet หรือพวกโปรแกรมเงินเดือนที่คุณมีอยู่ก็ตาม

ลองคิดดูซิว่า ถ้าหากว่าคุณสามารถ outsource ให้ระบบและคนอื่นทำงานแทนในส่วนนี้ได้ทั้งหมด  โดยที่คุณไม่ต้องแชร์ข้อมูลเงินเดือนให้กับบุคคลที่สามที่คุณ outsource ออกไปเลยแม้ว่าคนเดียว และ นั่นคือบริการในนิยามของ TimeMint Plus Service ซึ่งโดยรวมตัวบริการลักษณะนี้ จะคล้ายๆกับบริการรับทำเงินเดือนแค่ไม่ได้ทำคำนวณเงินเดือนให้เท่านั้นเองซึ่งครอบคลุมความต้องการของธุรกิจส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บริการ TimeMint Plus แบบนี้จะเหมาะกับใครกันล่ะ ?

  1. องค์กรหรือบริษัทที่มีคนทำการรวบรวมเวลาและระบบลาด้วยตนเองทั้งหมด แต่อยากจะเอาคนที่ทำนี้ไปทำอย่างอื่นแล้ว เพราะ เขาเหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่นี้โดยตรงและเป็นงานที่เครียดและเป็นโหลดงานแบบ peak load เมื่อใกล้วันที่ต้องคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงาน แต่ไม่อยากจะบอกข้อมูลเงินเดือนให้กับผู้รับ outsource เหมือนกับผู้ให้บริการรับทำเงินเดือนอื่นๆทำกัน นั่นแปลว่า TimeMint Plus จะทำหน้าที่ที่เหลือทั้งหมดก่อนหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับคุณเอง เพื่อนำด้วยการ import file หรือนำข้อมูลไปใช้คำนวณต่อด้วยโปรแกรมเงินเดือนที่คุณมีอยู่ หรือ แม้กระทั่งคุณใช้สูตรในตาราง Excel ที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้ 
  2. ส่วนธุรกิจหรือกิจการใดๆ ที่ว่าจ้างแรงงานอิสระ หรือจ้างคนเพื่อทำงานแบบเหมาชิ้นงาน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อทำงานให้กับกิจกรรมทางธุรกิจให้กับคุณ ซึ่งคุณก็กำหนดเงื่อนไขเวลาเข้าออกงาน การลางานและการสายต่างๆให้กับแรงงานกลุ่มดังกล่าวด้วย

เมื่อคุณ​ Outsource งานการติดตามและจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยบริการของ TimeMint Plus งานเกือบทั้งหมดนั้นจะดำเนินการโดยระบบ software ของ TimeMint และทีมงานประสานงานประจำเพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆแทนคุณตามรายละเอียดการให้บริการตามเอกสารนี้ https://bit.ly/39pHj0q

หากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยในบริการระบบ TimeMint Plus กรุณาติดต่อได้ที่นี่ https://www.timemint.co/contact-page/