Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

22/05/2020

สอนการใช้งาน TimeMint ผ่านทาง Online

สำหรับผู้สนใจการใช้งานระบบลงเวลา TimeMint สามารถเข้าร่วมฟังการสอนการใช้งานระบบลงเวลาผ่านทาง Online ผ่าน โปรเเกรม ZOOM

เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ทำให้ทาง TimeMint ไม่สามารถเปิดอบรมการใช้งานได้ที่บริษัทฯ ทางเราได้เปลี่ยนการสอนการใช้งานทางออนไลน์ผ่าน โปรเเกรม ZOOM

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสอนการใช้งานระบบลงเวลาทำงาน TimeMint ได้ตามปุ่มด้านล่างนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เวลา 14:00 เป็นต้นไป