Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

บันทึกตารางนัดหมายนำเสนอออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็ป

ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อให้ทีมงานของเรานำเสนอในระบบออนไลน์ผ่านหน้าจอได้ทันที เพียงเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับท่าน ทางเราจะโทรยืนยันกลับเข้าไปอีกครั้งก่อนการประชุมนัดหมายออนไลน์จะเริ่มต้นขึ้น
กดที่นี่เพื่อนัดหมาย