Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

14/01/2023

ทำไม HR ควรต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลหรือ Digital Transformation กันด้วย

ทำไม HR ควรต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลหรือ
Digital Transformation กันด้วย

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบทบาทและความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลต่อบทบาทของ HR ในบริษัทอย่างไร และสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ต้องทำเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องในภูมิทัศน์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

หนึ่งในวิธีหลักที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลต่อบทบาท HR คือการทำให้งานจำนวนมากที่เคยทำด้วยตนเองเป็นแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเคยใช้เวลามากมายในการจัดเรียงประวัติย่อและกำหนดการสัมภาษณ์ แต่ตอนนี้งานเหล่านี้จำนวนมากสามารถทำงานโดยอัตโนมัติได้โดยใช้ระบบติดตามผู้สมัครและซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลา สิ่งนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน

อีกวิธีหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบต่อบทบาท HR คือการเปลี่ยนวิธีที่บริษัทสื่อสารกับพนักงาน ด้วยการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น Slack และ Microsoft Teams ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สามารถสื่อสารกับพนักงานได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้ง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตอบสนองต่อความต้องการและข้อกังวลของพนักงานได้มากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนได้ทันท่วงทีมากขึ้น

นอกจากนี้งานที่จำเป็นและต้องทำเป็นประจำอย่างเช่น การจัดการเรื่อง Time Attendance หรือเรื่องการจัดการเกี่ยวกับระบบกะ ระบบการบันทึกเวลาเข้าออกงาน การจัดการการมาสาย ขอโอที หรือ การจัดการระบบลางานต่างๆขององค์กร ส่วนงานเหล่านี้เป็นงานซ้ำที่ต้องกระทำต่อเนื่องทุกเดือน คุณสามารถเลือกแอพสำหรับการลงเวลาพวก Time Atteandance เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้คุณทำงานได้สะดวกมากขึ้นได้ โดยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดสำหรับสายงาน HRM ที่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กก็ตัดสินใจเลือกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ธุรกิจเดินไปได้สะดวกมากขึ้นอย่างยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังเปลี่ยนวิธีการที่บริษัทเข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาอีกด้วย ด้วยการเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถให้พนักงานเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาที่หลากหลาย โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีกลยุทธ์มากขึ้นในแนวทางการพัฒนาพนักงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามในการเรียนรู้และการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ TimeMint เป็นแอพสำหรับการจัดการเรื่องเหล่านี้ เราแนะนำให้คุณลองสมัครเพื่อทดสอบใช้งานได้ฟรี 30 วันเพื่อให้คุณลองดูว่าแอพพวกนี้เหมาะสำหรับการทำงานในองค์กรของคุณหรือไม่

ประการสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังเปลี่ยนวิธีการที่บริษัทเข้าถึงความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการเพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถระบุและจัดการกับปัญหาความหลากหลายและการรวมภายในองค์กรของตนได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการส่งเสริมความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่ง และสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่เปิดกว้างมากขึ้น

โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีผลกระทบอย่างมากต่อบทบาทและความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องปรับตัวเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ด้วยการทำให้งานเป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงการสื่อสาร เปิดรับการเรียนรู้และการพัฒนาทางออนไลน์ และส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทของพวกเขาประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล