Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

04/08/2017

วิธีการใช้หน้าจอ Big Screen และการสร้างรหัสสำหรับการใช้ Big Screen สำหรับองค์กร

นวัตกรรมใหม่

หน้าจอ Big Screen มีเอาไว้เพื่อให้ทางสำนักงานใหญ่ทีมีจอติดผนังสามารถนำ computer ราคาถูกติดตั้งเพื่อเปิด internet browser (เช่น Mini PC, Computer Boxหรืออาจจะใช้ Smart TV ที่สามารถเปิดอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อที่จะทำให้พนักงานทุกคนสามารถดูได้ว่า พนักงานรายใดมีการเข้าออกงานด้วยวิธีการใด และเมื่อใดทันทีแบบ real time เหมือนกับเป็นบอร์ดขนาดใหญ่เพื่อแสดงสถานะการเข้าออกงานของพนักงานจากทุกสถานที่ทั้งหมดของบริษัท โดยการแสดงจะเป็นเหมือนกับ Feed ข่าวโดยพนักงานที่มีการบันทึกเข้าหรือออกล่าสุดจะแสดงไว้ที่ด้านบนสุดทุกครั้งที่มีพนักงานเข้าหรือออกข้อมูลจะแสดงที่หน้านี้ทันที

การที่มีหน้าจอนี้แสดงอยุ่ที่สำนักงานใหญ่ หรืออยู่ในพื้นที่ ที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารสามารถเห็นได้หรือเดินผ่านเป็นประจำ จะทำให้ตัวพนักงานเองนั้นมีความรู้สึกได้ว่า การเข้าออกงานของตนเองน้ันได้รับการรับรู้ไปยังผู้บริหารระดับสูงด้วยเช่นเดียวกัน และอยู่ที่เปิดซึ่งจะทำให้โอกาสคิดเพื่อกระทำการทุจริตลดลงได้ด้วยอีกทางหนึ่ง

เราได้ทำ Big Screen Version แรกให้ท่านทดสอบใช้งานได้แล้วโดยท่านสามารถใช้งานได้ด้วยวิธีการขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่หน้าระบบหลังผ่านทาง member.timemint.co ด้วยบัญชีการเข้าระดับ Super Admin (เจ้าของระบบ)

  2. ที่ด้านชวาบนสุดจะมีชื่อของเจ้าชองระบบ ให้กดแล้วจะมีรายการแสดงด้านล่าง ให้ท่านเลือกแก้ไขผู้ใช้
  3. ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าแก้ไขผู้ใช้นี้ ท่านจะได้เห็น ปุ่มสีเขียวใหญ่ ที่เขียนว่ากดเพื่อรับรหัส Big Screen”ให้ท่านกดปุ่มดังกล่าว และระบบของเราจะทำการสร้างรหัสสำหรับ Big Screen ของท่านเป็นรหัสตัวเลขผสมด้วยตัวอักษร “@“ ให้ท่านก็อปปี้รหัสดังกล่าวเอาไว้
  4. ท่านกลับไปที่หน้าหลักแล้วเลื่อนหน้าจอมาที่ตรงกลางจะเห็นปุ่มคำว่า Big Screen ให้ท่านกดปุ่มดังกล่าว
    big screen page
  5. เมื่อท่านกดแล้วจะมีกล่องเด้งให้ท่านกรอกรหัสที่ท่านได้รับในขั้นตอนที่ 3 แล้วท่านสามารถที่จะ Log out ออกจากระบบได้ทันที เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆในระดับ Super Admin

ทั้งนี้ถ้าหากว่าท่านเจ้าของระบบต้องการเปลี่ยนรหัสของ Big Screen ท่านสามารถเข้าไปทำได้โดยใช้ขั้นตอนตาม 1 -3 ได้อีกครั้งแต่ให้กดเป็นคำว่ากดเพื่อเปลี่ยนรหัส Big Screen” แทน รหัสก็จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้รหัสเดิมไม่สามารถใช้ได้

เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถมีหน้าจอกลางสำหรับที่จะให้กรรมการบริหารงาน ท่านหัวหน้า HR หรือผู้ที่ดูแลการเข้าออกพนักงานทั้งหมดได้เห็นแบบสรุปรวมได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเข้ามาในระบบหลังบ้านแต่อย่างใด

หากท่านมีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาหน้า Big Screen เพื่อให้ดีขึ้นไปอีก ท่านสามารถติดต่อ และให้ข้อแนะนำได้กับเจ้าหน้าที่ของเราในทุกช่องทาง เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาหน้า Big Screen เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของท่านขึ้นไปอีก