Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

15/12/2018

ฟังก์ชั่นปุ่มเทากันพนักงานกดลงเวลาผิดประเภทระหว่างเข้าและออกงาน

TimeMint ปุ่มเพื่อป้องกันเข้าออกงานสลับกัน กันการผิดพลาดจากพนักงานลงเวลา

จากประสบการณ์การใช้งาน TimeMint เราจะพบได้ว่า จะมีพนักงานบางส่วนต้องการบันทึกเข้าและออกอย่างรวดเร็ว ทำให้เมื่อพนักงานเหล่าเปิดแอพขึ้นมาตอนที่จะบันทึกเข้าแล้ว ก็มักจะกดผิดปุ่ม โดยปกติแล้วหากว่าพนักงานจะบันทึกเข้างาน พนักงานก็จะต้องกดปุ่มที่แสดงคำว่า “บันทึกเข้า” แต่พนักงานหลายคนจะเผลอไปกดนที่ “บันทึกออก” แทนซึ่งไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความผิดพลาดจากความเลินเล่อของพนักงานได้  และ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานทำการบันทึกผิดพลาดเมื่อจะบันทึกเข้าหรือบันทึกออก เราได้ออกแบบฟังก์ชั่นเล็กๆที่ชื่อว่า “ปุ่มเทากันบันทึกผิด” โดยมีรายละเอียดในฟังก์ชั่นของการใช้งานต่อไปนี้

วิธีการเปิดใช้งาน

ฟังก์ชั่นนี้เป็นระบบจัดการระดับ”กลุ่มพนักงาน” เมื่อคุณต้องการใช้ตั้งค่าฟังก์ชั่นปุ่มเทากันบันทึกผิดนี้ ให้เข้าไปที่ ไอค่อนรูป (คนสามคน) แล้วเลือกพนักงานกลุ่มใดก็ได้ที่ต้องการจะเปิดฟังก์ชั่นนี้เหมือนกับภาพ สำหรับกรณีตัวอย่างนี้ เราเลือกว่า จะให้พนักงานการเงิน ได้ใช้ฟังก์ชั่นนี้ในแอพ TimeMint สีเขียวของเขา หรือ แอพ TimeMint สีเทา (TimeMint Station)

ให้คุณเลือกคำว่า “ปุ่มเทากันบันทึกผิด” ( อยู่บริเวณด้านขวาล่างของหน้าจอเว็ป )เมื่อกดแล้ว Options จะมีให้เลือกเพิ่มเติมอีกสองรายการคือ “บันทึกเข้าได้หลายครั้งต่อวัน” และ “กด 5 ครั้งเพื่อเข้าหน้าบันทึก” โดยเราจะอธิบายเป็นกรณีๆไป

กรณีที่ 1: เข้าออกงานครั้งเดียวต่อวัน

เมื่อคุณกดให้เป็นลักษณะเหมือนกับภาพแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ฟังก์ชั่นปุ่มเทากันบันทึกผิดจะทำงานทันทีสำหรับกลุ่มนั้นๆ โดยจะกำหนดเงื่อนไขไปว่า พนักงานในแต่ละวันทำงานเมื่อมาทำงานวันนั้นๆแล้ว จะสามารถกดบันทึกเข้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและบันทึกออกงานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กล่าวคือ ครั้งแรกที่พนักงานเปิดแอพของวันทำงานนั้น พนักงานจะเห็นแต่ปุ่มคำว่า บันทึกเข้างาน ให้กดได้เท่านั้น ส่วนปุ่มบันทึกออกงาน จะไม่สามารถกดได้ (แข็งเทา) ทำให้พนักงานสามารถกดเข้างานได้อย่างเดียว และจะไม่มีทางกดปุ่มออกงานได้ และ เมื่อพนักงานกดบันทึกเข้าแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อเปิดแอพอีกครั้งจะไม่สามารถบันทึกเข้างานได้อีกแล้วเป็นครั้งที่สองในวันทำงานนั้น จะเหลืออีกปุ่มที่สามารถกดได้ก็คือ ปุ่มบันทึกออกงาน ดังนั้นแล้ววิธีการนี้จะเหมาะกับกลุ่มพนักงานทีทำงานเข้าออกเพียงสถานที่เดียวเท่านั้นและไม่สนใจเรื่องการบันทึกเวลาใดๆระหว่างทำงานเลย

กรณีที่ 2: เข้าออกงานหลายครั้งต่อวัน

แต่หากคุณต้องการจะให้พนักงานสามารถกดเข้าออกได้หลายครั้งต่อวันแต่ต้องการไม่ให้พนักงานสับสนกดเข้าหรือออกผิดพลาดสลับกัน คุณสามารถติ้กที่ช่องคำว่า “บันทึกเข้าได้หลายครั้งต่อวัน” ได้ โดยหลักการทำงานก็คือ เมื่อพนักงานเปิดแอพ TimeMint สีเขียวครั้งแรกจะมีแต่ปุ่มเข้างานให้กดเท่านั้น และเมื่อพนักงานกดเข้างานแล้ว และกลับมาที่แอพอีกครั้งก็จะเหลือแต่ปุ่มออกงานที่สามารถกดได้เท่านั้น สลับกันไปมาเรื่อยๆ ทั้งนี้ รูปแบบการใช้งานแบบนี้จะเหมาะกับพนักงานที่ทางทรัพยากรบุคคลกำหนดว่า ให้มีการบันทึกในสถานที่เดียวหรือหลายสถานที่แต่ให้บันทึกได้หลายครั้ง เช่น พนักงานแผนกบัญชีทั้งหมด เมื่อเข้างานเช้าก็ต้องกดบันทึกเข้างานและเที่ยงให้กดบันทึกออกงาน แล้วเมื่อบ่ายโมงก็ให้กดบันทึกเข้างานอีกครั้งและเมื่อหมดเวลางานวันนั้นก็ให้กดบันทึกออกงานอีกครั้งสลับไปมาระหว่างเข้าออกเข้าออกได้ไม่จำกัดรอบการบันทึก

หมายเหตุ : สำหรับช่องเครื่องหมายติ้กที่เขียนว่า “กด 5 ครั้งเพื่อเข้าหน้าบันทึก” ถ้าหากว่าคุณกดติ้กที่นี่จะทำให้พนักงานสามารถที่จะกดปุ่มที่แข็งเทานั้นซ้ำๆมากกว่า 5 ครั้งเพื่อเข้าไปกระทำการบันทึกเข้าหรือออกนั้นได้ ตัวอย่างการใช้งานเช่น นางสาว ก. อยู่ในกลุ่มพนักงานบัญชีตามกรณีตัวอย่างที่แล้ว แต่เมื่อมาถึงก็กดเข้างานปกติ (เมื่อกดแล้วจะพบได้ว่าปุ่มออกงานจะใช้งานได้แทนป่มเข้างานในครั้งถัดไป) แต่เมื่อถึงเวลาเที่ยงวันพนักงานนางสาว ก. ก็ออกไปทานเข้าเลยแล้วก็เมื่อเวลาเที่ยงห้าสิบห้านาที ก็จะกดเพื่อมาเข้างาน แต่จะเห็นได้ว่าปุ่มของนางสาว ก. ก็จะมีแค่ปุ่มออกงานที่จะกดได้ทันที อย่างไรก็ดีพนักงานต้องการกดเข้างานบ่าย ไม่ได้ต้องการกดบันทึกเวลาออกงานแต่อย่างใด พนักงานสามารถกดปุ่มบันทึกเข้างานซ้ำๆห้าครั้งขึ้นไปปุ่มนี้ก็จะใช้ได้นั่นเอง