Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

14/03/2024

ปิดปรับปรุงระบบ TimeMint เนื่องจากการย้าย Data Center ของ Server TimeMint

ประกาศแจ้งผู้ใช้งาน ปิดปรับปรุงระบบ TimeMint เนื่องจากการย้าย Data Center ของ Server TimeMint

เนื่องด้วยผู้ให้บริการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของ TimeMint มีความจำเป็นในการย้ายสถานที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Data Center แห่งใหม่เพื่อเป็นการยกระดับมาตราฐานของ Data Center 

ทั้งนี้การย้ายเป็นการขนย้ายทางกายภาพทั้งเครื่องไปยังสถานที่ใหม่ โดยไม่ได้มีการโอนถ่ายข้อมูล โดยเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้นั้นยังคงเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวเดิมทุกประการ อย่างไรก็ดี การย้ายสถานที่นี้ ทำให้ทางเราจำเป็นต้องตั้งค่าเซิฟเวอร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Data Center แห่งใหม่นี้ทำให้จำเป็นต้องงดการใช้งานเซิฟเวอร์ในระยะเวลาตามที่ได้ประกาศนี้

ดังนั้นในระหว่าง วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00:30 น. ถึงวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น. TimeMint จะทำการปิดปรับปรุงระบบดังนั้นแล้ว จะมีผลกับทุกบริการของ TimeMint อาทิเช่น

 1. member.timemint.co
 2. service.timemint.co 
 3. TimeMint Application
 4. TimeMint Manager
 5. TimeMint Station
 6. ทุกบริการที่ให้บริการโดย TimeMint 

ในช่วงเวลาที่ปิดปรับปรุงหากมีการบันทึกเวลาทำงานหรือทำรายการต่างๆอาจจะเกิดการสูญหายของข้อมูลรายการนั้นได้ 

ทางเราจึงขอเรียนเเจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า เพื่อเลี่ยงการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้งานที่ไม่สามารถบันทึกเวลาทำงานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถปรับปรุงเวลาผ่านเเอปฯได้หลังจากที่ระบบใช้งานได้ปกติเเล้ว โดยเก็บภาพถ่ายเป็นหลักฐานแนบในการปรับปรุงเวลาทำงาน แต่สำหรับผู้ใช้งานการบันทึกเวลาผ่านอุปกรณ์กล้องสแกนใบหน้าสามารถบันทึกเวลาทำงานผ่านอุปกรณ์ได้ตามปกติ เมื่อระบบใช้งานได้ปกติ สามารถนำข้อมูลการบันทึกเวลาจากกล้องสเเกนใบหน้าอัปโหลดมายังระบบ TimeMint  ผ่านระบบหลังบ้าน

จะต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเทมเพลตที่ใช้สำหรับระบุข้อมูลการปรับปรุงเวลาโดยเเจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ระบบ TimeMint คาดว่าจะกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์เป็นปกติในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 00:00 น.เป็นต้นไป

หากต้องการนำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยการ import ข้อมูลปรับปรุงเวลา สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทาง Line@timemint เพื่อขอเทมเพลตที่ใช้สำหรับระบุข้อมูลการปรับปรุงเวลาโดยเเจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ชื่อบริษัท
2. รหัสเข้าถึง
3. ชื่อผู้ติดต่อ
4. อีเมลสำหรับการส่งเทมเพลต
ทางเจ้าหน้าที่จะส่งเทมเพลตเพื่อใช้ในการปรับปรุงเวลาให้ผู้ใช้บริการทางอีเมลที่ได้ระบุไว้ เมื่อทางผู้ใช้บริการระบุข้อมูลปรับปรุงเวลาในเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกลับมาให้ทางเจ้าหน้าที่ของ TimeMint ทางอีเมล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
TimeMint 


Announcement for Users: TimeMint System Downtime Due to Data Center Relocation of TimeMint Server

Due to the necessity for our server management provider to relocate the TimeMint server to a new Data Center to enhance the standard of the Data Center, this move involves the physical relocation of the machines to a new site without data transfer. The servers we use remain the same in every respect. However, this relocation necessitates reconfiguring the server to meet the new Data Center’s requirements, leading to a temporary suspension of server use during the period announced.

Therefore, from April 13, 2024 at 12:30 a.m. to April 14, 2024 at 11:59 p.m. TimeMint will undergo system maintenance. This will affect all TimeMint services such as:

 • member.timemint.co
 • service.timemint.co
 • TimeMint Application
 • TimeMint Manager
 • TimeMint Station
 • All services provided by TimeMint

During the maintenance period, if any work time recordings or transactions are made, there might be a loss of data for those entries. 

We inform users in advance to avoid using the services during this period. Users unable to record their working hours can adjust their time through the app after the system is back to normal, using photos as evidence for the time adjustment. However, users recording time through facial recognition camera devices can do so as usual, and once the system is operational, upload the time recording data to the TimeMint system through the backend.

TimeMint system is expected to be fully operational and back to normal on April 15, 2024, at 12:00 a.m.

This is for your information,
TimeMint