Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

19/10/2020

ให้พนักงานเบิกหรือกู้เงินเดือนล่วงหน้าด้วยโครงการ

Closed-Loop Loan x TimeMint

พนักงานที่ใช้ TimeMint สามารถขอกู้ผ่านวิธีการ Closed-Loop Loan เสมือนเป็นการกู้เงินเดือนตัวเองล่วงหน้ากับแหล่งเงินทุนภายนอกที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้พนักงานได้รับเงินกู้ได้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้เงินอเนกประสงค์แบบบุคคลทั่วไปกว่าสามเท่า

ผลดีต่อพนักงานโดยตรงที่ทำงานที่บริษัทของคุณ!

พนักงานลดการกู้นอกระบบ
พนักงานเข้าถึงเงินกู้ในระบบที่ถูกต้องตามกฏหมายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
ลดอัตราการหมุนเวียนคน (Turn Over Rate)
เพิ่มสมาธิในการทำงานโดยการลดแรงกดดันทางการเงินให้กับพนักงาน
บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเบิกยืมและกู้เงินของพนักงาน
เพิ่มสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน

หลักการทำงานของโครงการกู้เงินเดือนล่วงหน้านั้นเป็นอย่างไร ?

พนักงานเป็นผู้ร้องขอกู้ผ่านระบบขอเราผ่านทางเว็ปหรือแอพก็ได้ โดยเมื่อร้องขอแล้วทางเจ้าหน้าที่ HR หรือเจ้าขององค์กรจะได้รับรู้การร้องขอนั้น เพื่ออนุมัติส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในเกี่ยวกับพนักงานนั้นให้แก่บริษัทผู้ปล่อยกู้ภายนอกที่เชื่อถือได้ (เป็นไปตามกฏหมาย) โดยที่พนักงานยิมยอมบนสัญญาให้หักเงินโดยบริษัทที่ตนทำงานอยู่แล้วบริษัทนั้นทำหน้าที่หักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ จ่ายเพื่อชำระหนี้คงค้างและดอกเบี้ยให้กับพนักงานแทน

เงินที่หมุนเงินทั้งที่เป็นการเบิกเงินล่วงหน้าหรือกู้เงินเดือนตัวเองล่วงหน้านั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งเงินจากภายนอก โดยที่บริษัทมิต้องทำการสำรองเงินก้อนดังกล่าวไว้เลยแม้แต่น้อย แต่สามารถให้สิทธิ์พนักงานในองค์กรของท่านเบิกเงินล่วงหน้าได้จากการยินยอมหรืออนุมัติของบริษัทได้

ทำไมบริษัทถึงอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยกู้เงินเดือนล่วงหน้าดอกเบี้ยต่ำ

  • ทางบริษัทจะทราบข้อมูลการกู้เงินของพนักงานด้วย ทำให้ควบคุมดูแลหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับพนักงานในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
  • ลดโอกาสการกู้หนี้นอกระบบของพนักงานลงได้เพราะดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามาก
  • เป็นการลดแรงกดดันทางการเงินให้กับพนักงานของท่านลงได้อย่างมีนัยสำคัญ และ ยังผลให้เกิดสมาธิในระหว่างการทำงาน และ ลดอัตราการลาออกลงได้

เหตุผลว่าดอกเบี้ยที่ปล่อยให้พนักงานถึงต่ำลงมาได้

  • บริษัทที่เป็นแหล่งเงินกู้ภายนอกนั้นยอมรับในวิธีการที่มั่นใจได้อีกระดับหนึ่งว่า พนักงานนั้นมีการทำงานในองค์กรอยู่จริง มีพฤติกรรมการลางานที่เหมาะสม พร้อมทั้งบริษัทนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการหักเงิน ด้วยข้อตกลงที่พนักงานยอมให้หักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้จากบริษัท เพื่อนำไปชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแทนตน
  • ข้อมูลสำหรับการประเมินยอดเงินเบิกกู้ได้สูงสุดนั้นได้จากข้อมูลที่มีผลต่อการประเมินเป็นอย่างมาก เช่น ข้อมูลประวัติการทำงานของพนักงาน ประวัติิการลาของพนักงาน เงินเดือนในระบบทำงานเงินเดือนของบริษัท และอายุงานของพนักงาน

Q&A
คำถามที่ถามกันบ่อยๆเกี่ยวกับโครงการ closed loop Loan