Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

13/02/2023

ประกาศด้านความปลอดภัย

TimeMint
เพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีการใช้งานของบริษัทผู้ใช้งาน
โดยการส่งรหัสยืนยันเพื่อใช้งานระบบไปทางอีเมลของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง     เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก่อความเสียหายใดๆต่อบัญชีผู้ใช้งานขององค์กร

กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณในกล่องจดหมายเข้า (Inbox) หากไม่พบ ให้ตรวจสอบในกล่องอีเมลขยะ (Junk หรือ Spam) เพื่อดูรหัสยืนยันเพื่อใช้งานระบบ

ทำไม TimeMint ถึงเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับบัญชีการใช้งานของบริษัทผู้ใช้งาน ?
เพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานความปลอดภัยในการระดับองค์กร เราแนะนำให้ผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของระบบ กระทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานย่อยและกำหนดบทบาทและหน้าที่ให้กับบัญชีผู้ใช้งานย่อยเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นและต้องการมอบหมายส่วนงานให้ดูแลอย่างเฉพาะเจาะจง กดที่นี่เพื่อดูการสร้างและกำหนดบทบาทของบัญชีย่อยได้ที่นี่

การกำหนดบัญชีย่อยและหน้าที่ของบัญชีย่อยเหล่านั้น จะทำให้เกิดผลดีในการควบคุมการเข้าถึง และ การจัดการข้อมูลได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและจะทำให้ทราบได้ว่าบุคคลใดเข้ามาในระบบเพื่อกระทำการใดกับข้อมูล ขององค์กร

ข้อมูลภายในบริษัทผู้ใช้งานจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่พนักงานได้ออกจากฐานะความเป็นพนักงานขององค์กรแล้ว คุณสามารถลบสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคคลนั้นได้ทันที (ตามวิธีการต่อไปนี้)จะสามารถดูประวัติการเข้าสู่ระบบของบัญชีทั้งหมดไว้เพื่อให้สามารถติดตามย้อนหลังได้หากพบปัญหาต่อข้อมูลเพื่อให้ท่านสามารถติดตามบุคคลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

สิ่งที่ไม่ควรทำในการจัดการบทบาทผู้ใช้งานในระบบ TimeMint
มีการแจกจ่ายอีเมลและรหัสผ่านระดับเจ้าของระบบ หรือสร้างบัญชีเดียวกันเพื่อให้พนักงานหลายคนเข้าใช้งาน ทั้งนี้ เพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลองค์กรของท่านไม่มีความปลอดภัย และอาจเกิดความเสียหายต่อข้อมูลขององค์กรได้โดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำการ “เปลี่ยนเเปลงแก้ไข ” หรือแม้กระทั่ง “ลบข้อมูล” ซึ่งอาจจะไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนมาได้

ข้อแนะนำในการกำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทผู้ใช้งานผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของระบบสามารถกำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขข้อมูลในระบบได้เฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้นได้ในระบบหลังบ้านของ TimeMint

ผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของระบบสามารถกำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ได้ที่ “ฟังก์ชันเจ้าหน้าที่”
1. วิธีกำหนดสิทธิ
2.วิธีเข้าใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่


TimeMint จะใช้นโยบายด้านความปลอดภัยกับผู้ใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
สำหรับบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงอีเมลในการส่งรหัสยืนยันสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถส่งมาที่อีเมล info.timemint@gmail.com
 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนการใช้งานได้ที่ หน้าแก้ไขโปรไฟล์ หลังจากที่ใช้นโยบายด้านความปลอดภัยเเล้วนั้น เมื่อเข้าสู่ระบบ จำเป็นต้องใช้ รหัสยืนยัน เพื่อไม่ให้ติดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ กรุณาตรวจสอบอีเมลของบริษัทที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่
เวลาทำการ จ-ส (เวลา 08:00-17:30) เบอร์โทรศัพท์
098-838-3909
098-016-1524
092-279-9484
นอกเวลาทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์
098-838-3909
อีเมล : info.timemint@gmail.com
Line Official : @timemint