Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

อนุมัติรายการ ทำรายการให้กับพนักงานผ่าน service.timemint

วิธีทำรายการให้พนักงานและอนุมัตรายการให้กับพนักงานผ่าน service.timemint.co สำหรับหัวหน้างาน

วิธีเข้าสู่ระบบพนักงานสามารถทำรายการต่างๆบนเว็บไซต์ TimeMint ได้โดยไปที่ https://service.timemint.co

เข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เลือกเข้าสู่ระบบ 

เข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เลือกเข้าสู่ระบบ 

เมื่อเข้าสู่หน้าเเรกระบบจะเเสดงการบันทึกเวลาของพนักงน


วิธีการอนุมัติรายการต่างๆให้กับพนักงาน

เลือกเมนู อนุมัติรายการ ที่ต้องการอนุมัติให้กับพนักงาน


ระบบจะเเสดงรายการที่พนักงานทำการร้องขอรายการเข้ามา 

 • สามารถเลือกอนุมัติรายการหรือปฏิเสธการลาให้กับพนักงาน

หากต้องการอนุมัติรายการพร้อมกันทีละหลายๆรายการ สามารถกดที่ “รูปดาว” เปลี่ยนเป็นสีดำ จะเเสดงรายการให้เลือก

 • เพิกเฉย : เก็บไว้ก่อน
 • อนุมัติ
 • ไม่อนุมัติ

เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้วกด “บันทึกรายการทั้งหมด”


การดูข้อมูลรายการ ของพนักงาน

หัวหน้าสามารถดูรายการ 

 • ลาต่างๆ
 • ทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุด 

ของพนักงานผ่านฟังก์ชัน “ข้อมูลรายการ”

สามารถเลือกดูรายการตามวันที่ ที่ต้องการได้เลย


วิธีการเพิ่ม บันทึกการลา ให้กับพนักงาน


เลือกพนักงานที่ต้องการทำรายการ

1.อัพโหลดภาพหากมีใบรับรองเเพทย์
2.เลือกประเภทของรายการ 
3.ระบุประเภทของเวลา

 • ลาเป็นวัน
 • ลาเป็นชั่วโมง

4.ระบุรายละเอียดของรายการ

 • วันเริ่มต้น
 • วันสิ้นสุดการลา

5.ระบุเหตุผลในการลา

6.กดเพิ่มบันทึก

เมื่อกดเพิ่มบันทึก ระบบจะเเสดงการบันทึกรายการเรียบร้อยเเล้ว


วิธีการเพิ่ม บันทึกทำงานล่วงเวลา (โอที) ให้กับพนักงาน

1.เลือกพนักงานที่ทำรายการ
2.เลือกช่วงเวลาทำงาน
3.เลือกประเภทของวัน
4.ระบุรายละเอียดของรายการ

 • วันที่ต้องการขอทำงานล่วงเวลา
 • เหตุผล
 • เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการขอทำโอที

5.กดเพิ่มรายการ

เมื่อกดเพิ่มบันทึก ระบบจะเเสดงการบันทึกรายการเรียบร้อยเเล้ว


วิธีการเพิ่ม บันทึกปรับปรุงเวลา ให้กับพนักงาน

1.เลือกพนักงานที่ต้องการทำรายการ
2.เลือกวันเริ่มต้นต้องการปรับปรุงเวลา
3.เลือก ปรับปรุงเวลา

เพิ่มบันทึกการปรับปรุงเวลา
1.ประเภทสถานที่
2.สถานที่
3.วันที่ต้องการปรับปรุงเวลา
4.ระบุเหตผล
5.ระบุเวลาที่ต้องการปรับปรุง “เข้า”
8.ระบุเวลาที่ต้องการปรับปรุง “ออก”
7.เพิ่มบันทึกปรับปรุงเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line : @timemint
Tel : 02-463-6493 กด 2
Hotline : 098-8383909