Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

รับทำเงินเดือน บริการแบบครบวงจร

TimeMint Full Service

ตั้งแต่การใช้งานระบบลงเวลา ระบบการขาดลา มาสาย คำนวณเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กร จนกระทั่งยืนยันและดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไปยังบัญชีของพนักงานได้ทั้งหมด คุณไม่ต้องลงทุนทั้งซอฟแวร์การลงเวลา และ โปรแกรมเงินเดือนราคาสูง อีกทั้งไม่จำเป็นต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่ HR ส่วนที่ต้องมาทำงานระบบเงินเดือนใดๆ

บริการที่คุณจะได้รับเมื่อใช้บริการ TimeMint Full Service

บริการระบบลงเวลา
Time Attendance

สามารถเลือกระบบการบันทึกเวลาทำงานเพื่อให้เหมาะกับองค์กรได้โดยเรามีทั้งระบบลงเวลาทำงานผ่านมือถือและระบบสเเกนลายนิ้วมือถือ

บริการระบบการลา
Mobile e-leave

เรามีระบบการลาออนไลน์ผ่านมือถือเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานพร้อมเเจ้งข้อมูลการลาจากพนักงานทันที ระบบการลาออนไลน์รองรับการลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน และตามกฏหมายกำหนด

บริการรับทำเงินเดือน
Payroll Service

คำนวณเงินเดือนตามขั้นตอนการทำงานเงินเดือน สรุปเงินเดือนรายบุคคล แบบเเยกตามเเผนก สรุปข้อมูลการจ่ายเงินให้กับทางธนาคาร สลิปเงินเดือน เอกสารภาษีเงินได้ และประกันสังคม

 • ดูแลระบบให้กับบริษัทของคุณ
  ตั้งแต่การตั้งค่าเพื่อเริ่มใช้งาน ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานตามเงื่อนไขของทางบริษัทให้คำปรึกษาการใช้งาน 
 • ส่งรายงานเวลาทำงานของพนักงาน
  ส่งรายงานเวลาเข้า-ออกงาน การขาด ลา มาสาย ทำงานล่วงเวลา ให้กับทางบริษัทตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง และเราจะเริ่มคำนวณเงินเดือนพนักงานให้กับคุณ
 • คำนวณเงินเดือนพนักงานตามรายละเอียด
  คำนวนเงินเดือนให้กับพนักงานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ เรียบร้อยแล้วจะส่งให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนทำการออกรายงานจริงและออกรายงานสั่งจ่ายเงนเงินเดือนให้กับพนักงาน
 • ออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน
  ออกสลิปเงินเดือนในรูปแบบ คาร์บอน / สลิปออนไลน์
  (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ส่งรายงานเงินเดือนสมทบประกันสังคมและภาษี
  ทางเราจะทำหน้าที่ออกรายงานสำหรับนำส่งเงินสบทบประกันสังคมและภาษีเงินได้ จัดส่งให้ทางผู้ใช้บริการทางอีเมลเพื่อไปยื่นผ่านทางช่องทางออนไลน์

ระบบการทำงาน TimeMint Full Service

บริการ TimeMint Full Service คือส่วนส่งเเดงทั้งหมด โดยการกระทำของ Hr ที่ Head Office สำหนักงานหลักจะเหมือนถูก Outsource ออกไปรวมทั้งไม่ต้องมีโปรเเกรมเงินเดือนเป็นของตัวเองอีกด้วย

บริการ Full Service คือการใช้งานทั้งระบบ  Time (บันทึกเวลา) และ Leave (ระบการลา) ของ  TimeMint และมีทีมของ TimeMint ทำหน้าที่ดำเนินการคำนวณเงินเดือน ออกเอกสารอื่นๆที่จำเป็นตามกฎหมาย เเรงงาน ภาษี ประกันสังคมเพื่อทำหน้าที่เเทนคนของส่วนกลาง และสำหรับ  SME ก็คือทำหน้าที่เเทนเจ้าของกิจการ

รับทำเงินเดือนราคาเหมาๆรายเดือน

ไม่เกิน 20 คน
3,790

ต่อเดือน


ไม่เกิน 35 คน
5,990

ต่อเดือน


ไม่เกิน 50 คน
7,990

ต่อเดือน

**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% /ราคานี้สำหรับบริษัทที่มีรอบจ่ายเงินเดือน เดือนละ 1 ครั้ง / สลิปเงินเดือนคาร์บอน (สลิปออนไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่)/รายงานเงินเดือนจะเป็นแบบมาตฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด รายงานอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนนี้)

TimeMint Full Service for Business Enterprise
บริการรับทำเงินเดือนสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำบริการ TimeMint Full Service คลิก


ข้อดีของการ outsource ทำเงินเดือน

 • ไม่ต้องลงทุนด้านโปรแกรมซอฟแวร์ใดๆตั้งแต่ส่วนของการลงเวลาพนักงาน จนกระทั่งถึงโปรแกรมเงินเดือน
 • ไม่ต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่ HR เพื่อให้บริหารงานส่วนของการจัดการเงินเดือนและระบบลงเวลาทั้งหมด
 • ลดและเลี่ยงปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างบุคคลภายในองค์กรและเจ้าขององค์กร
 • มีความเป็นกลางในการคำนวณค่าแรง เงินเดือน ที่เป็นไปตามกฏที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำ

บริการรับทำเงินเดือน นี้เป็นบริการที่จำเป็นต้องใช้ระบบการบันทึกเวลาของ TimeMint เท่านั้นเพื่อความสะดวกในการรวมข้อมูล เพื่อใช้สำหรับการคำนวณเงินเดือน หรือ ค่าแรงได้ทั้งหมด หากจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับการลงเวลาเพิ่มเติม กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อเสนอราคาการเช่าใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมได้

กระบวนการทำงานหลักของเรา

มาพร้อมกับโปรแกรมลงเวลา
คุณภาพ TimeMint

คุณสามารถกำหนดได้ว่ากลุ่มพนักงานใด ลงเวลาเข้าออกงานด้วยวิธีการใด จะใช้มือถือ หรือ แสกนนิ้วมือกับคอมพิวเตอร์ก็ได้

คำนวณเงินเดือนและตรวจทาน
ด้วยทีม HR ที่มีประสบการณ์

รองรับการทำงาน และกฎต่างๆที่ซับซ้อนขององค์กรของคุณ เงื่อนไขกำหนดได้อิสระและยึดหยุ่นกว่าด้วยการคำนวณและตรวจทานซ้ำ

เอกสารที่จำเป็นกับภาครัฐ เป็นไปตามกฏหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เราจัดการเอกสารและไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐให้กับคุณทั้งหมดแทนคุณจากทีมงานที่รู้จริงเรื่องกฏหมายแรงงานมืออาชีพ

ออกไฟล์นำส่งธนาคารเพื่อให้คุณสามารถนำไปสั่งจ่ายผ่านธนาคารได้ทันที

เราสามารถออกไฟล์นำส่งให้ตรงกับธนาคารที่ใช้งานเพื่อให้คุณสามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ตามเวลาที่คุณกำหนด แยกพนักงานที่คุณจะจ่ายเงินสดรายงานให้คุณทราบ

เนื่องด้วยองค์กรใดๆมีทางเลือกสำหรับการลงทุนเรื่องระบบจัดการเวลาและระบบทำเงินเดือนได้เป็นสองลักษณะใหญ่ๆด้วยกัน กล่าวคือ การเลือกที่จะทำระบบลงเวลาและเงินเดือนด้วยทีมงานขององค์กรเองทั้งหมด หรือ เลือกที่จะให้บริการรับทำเงินเดือนแบบที่เป็นบริการเต็มรูปแบบ (คือมีการรวมเวลาผ่านระบบออนไลน์ คำนวณเงินเดือนและส่งเอกสารทางกฏหมายทั้งหมดให้หน่วยงานของรัฐ)
สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการบริหารการลงเวลางานของพนักงาน
การประมวณคำนวณเงินเดือนพนักงานรวมทั้งการจัดการทำและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวกับประกันสังคมและภาษี อีกทั้งขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน สามารถให้บริการประเภท “รับทำเงินเดือนแบบ Full Service” ได้ ซึ่งจะทำให้เหลือเพียงค่าบริการรายเดือนแต่เพียงอย่างเดียวที่ขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงานในองค์กร และระดับความซับซ้อนของการคิดเงินเดือน นอกจากนี้ประโยชน์ทางด้านความคุ้มค่าในรูปตัวเงินทางตรงแล้ว


TimeMint ร่วมมือกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ เสริมกำลังสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ SME ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลครบวงจรด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริการ TimeMint Full Service

บริการรับทำเงินเดือนครบวงจรให้กับผู้ประกอบการที่กำลังมองหา Solution สำหรับการจัดการเงินเดือนของพนักงานตั้งแต่ ระบบลงเวลาออนไลน์ ระบบการลา บริการทำเงินเดือน พร้อมการดูเเลเอกสารประกันสังคมและภาษีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการ TimeMit Full Service บริการรับทำเงินเดือนแบบครบวงจร สามารถรับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินเดือน ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตและเครดิต สินเชื่อบ้าน/บัตร/รถ กู้ง่าย จ่ายน้อย ดอกเบี้ยพิเศษ เพียงสมัครใช้บริการ SCB Payroll ของธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ รับฟรี Beacon อุปกรณ์บันทึกเวลาทำงานมูลค่า 1,450 บาท เมื่อมัครเเพ็คเกจ TimeMint Full Service ถึง 20 ธันวาคม 2562 คลิกรับสิทธิพิเศษได้ที่ http://bit.ly/FSscb

ติดต่อเราเพื่อสอบถามบริการได้ที่ LINE
เพิ่มเพื่อน

Tel : 061-854-8008
Email : timemintfullservice@gmail.com

แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ
แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ
ตัวอย่างกระบวณการทำงาน
ตัวอย่างกระบวณการทำงาน
7 เหตุผลที่ใช้บริการทำเงินเดือน
7 เหตุผลที่ใช้บริการทำเงินเดือน