Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

คู่มือสำหรับหัวหน้างาน

หัวหน้างานคือคนที่ทำหน้าที่ติดตามการเข้าออกงานลูกน้องและอนุมัติการปรับปรุงเวลา และเรื่องการขอลาของพนักงาน คู่มือนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้งานต่างๆของแอพ TimeMint Manager

วิธีเริ่มต้นการใช้งาน Timemint Manager

สำหรับเจ้าของระบบหรือหัวหน้างานที่ต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานผ่านมือถือ

อ่านต่อ..

การอนุมัติการลาให้พนักงาน

การอมุมัติการลาให้กับพนักงานในองค์กรที่หัวหน้างานได้รับมอบหมายให้ดูเเล

อ่านต่อ...

การอนุมัติเครื่องสำหรับการใช้งาน Timemint

อนุมัติเครื่องสำหรับพนักงานทึ่ผูกเครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใช้งานใหม่

อ่านต่อ...

การบันทึกเวลาให้พนักงานในระบบ

หัวหน้างานสามารถบันทึกเวลา เข้า – ออกงานให้พนักงานในระบบได้

อ่านต่อ...

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

Line : Timemint.co