Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

Uncategorized

TimeMint เเจ้งอัปเดตรุ่น สำหรับระบบปฏิบัติการ Andriod ที่เวอร์ชันต่ำกว่า 5.0 (Lollipop)

ผู้ใช้งานที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่เวอร์ชันตำ่กว่า 5.0 จะได้รับการอัปเดต TimeMint รุ่น 2.6.4 เป็นรุ่นสุดท้าย

Read More

TimeMint ระบบการบันทึกเวลาทำงานที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบการบันทึกเวลาทำงาน TimeMint ได้ด้วยตัวคุณเองเพียงเเค่ทำการสมัครเพื่อใช้งานที่ www.timemint.co คุณจะได้รับสิทธิทดลองใช้งานฟรี ทันที 30 วัน ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานและฟังก์ชันการใช้งาน

Read More

นอกจากจะบันทึกเวลาทำงานแล้ว TimeMint ยังมีฟังก์การลาแบบออนไลน์ ให้พนักงานในองค์กรของคุณใช้งานได้อีกด้วย

นอกจากจะบันทึกเวลาทำงานแล้ว TimeMint ยังมีฟังก์การลาแบบออนไลน์ ให้พนักงานในองค์กรของคุณใช้งานได้อีกด้วย

Read More

เสริมพลังด้วยระบบกรอง Image Filter Mode

ระบบการกรองภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบสามารถเลือกดูข้อมูลภาพที่น่าสงสัยหรือคาดว่าน่าจะเกิดโอกาสที่ไม่พนักงานไม่ได้ทำตามนโยบายการบันทึกภาพถ่ายตนเองเพื่อใช้ในการยืนยันการมีอยู่ขอตนเองขณะเข้าออกงานตามพิกัดหรือรูปแบบการลงเวลาใดๆ

Read More

TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือ มีการอัปเดตเวอร์ชั่นที่สำคัญของแอป TimeMint เป็นเวอร์ชั่น 2.6.1

TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือ มีการอัปเดตเวอร์ชั่นที่สำคัญของแอป TimeMint เป็นเวอร์ชั่น 2.6.1

Read More