Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

content-team

TimeMint ระบบการบันทึกเวลาทำงานที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบการบันทึกเวลาทำงาน TimeMint ได้ด้วยตัวคุณเองเพียงเเค่ทำการสมัครเพื่อใช้งานที่ www.timemint.co คุณจะได้รับสิทธิทดลองใช้งานฟรี ทันที 30 วัน ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานและฟังก์ชันการใช้งาน

Read More

นอกจากจะบันทึกเวลาทำงานแล้ว TimeMint ยังมีฟังก์การลาแบบออนไลน์ ให้พนักงานในองค์กรของคุณใช้งานได้อีกด้วย

นอกจากจะบันทึกเวลาทำงานแล้ว TimeMint ยังมีฟังก์การลาแบบออนไลน์ ให้พนักงานในองค์กรของคุณใช้งานได้อีกด้วย

Read More

TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือ มีการอัปเดตเวอร์ชั่นที่สำคัญของแอป TimeMint เป็นเวอร์ชั่น 2.6.1

TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือ มีการอัปเดตเวอร์ชั่นที่สำคัญของแอป TimeMint เป็นเวอร์ชั่น 2.6.1

Read More

วิธีเพิ่มรูปแบบรายงาน TimeMint

ผู้ใช้งาน TimeMint สามารถ SAVE Format สำหรับการ Export ข้อมูลเพื่อนำไปคำนวนเงินเดือนค่าจ้างหรือดูรายงานประวัติการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานได้ตามกลุ่ม(เเผนก)หรือทั้งบริษัท

Read More

วิธีการกำหนดตั้งเวลาส่งรายงานอัตโนมัติเข้าอีเมล ( TimeMint Auto mail)

เจ้าของระบบสามารถกำหนดเวลาให้ระบบหลังบ้านของ TimeMint ส่งรายงานอัตโนมัติไปยังอีเมล์ของหัวหน้างานหรืออีเมล์ที่กำหนดไว้ โดยสามารถเลือกรูปแบบของไฟล์ ในแต่ละกลุ่ม และเลือกการส่งได้ทั้งหมด 10 รายการเท่านั้น (หากต้องการมากกว่านั้นกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน TimeMint เข้ามาได้)

Read More