Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือ มีการอัปเดตเวอร์ชั่นที่สำคัญของแอป TimeMint เป็นเวอร์ชั่น 2.6.1

ประกาศจากทาง TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือ

มีการอัปเดตเวอร์ชั่นที่สำคัญของแอป TimeMint เป็นเวอร์ชั่น 2.6.1 ซึ่งจะทำให้มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญให้สามารถใช้ได้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.การขอทำงานล่วงเวลา (OT request)

2.การลาไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay)

โดยผู้ใช้งานที่สามารถใช้งาน 2 ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องมีเวอร์ชั่น 2.6.1 เป็นต้นไปเท่านั้นถึงสามารถกระทำกิจกรรมทั้งสองประเภทได้

สำคัญ : เนื่องด้วยมีการอัปเดตส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือน (Notification) ที่สำคัญเพื่อรองรับระบบการประกาศและการแจ้งเตือนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นในอนาคต เราจึงจำเป็นต้องอัพเกรดระบบการส่งข้อมูล Notification ด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้เกิดผลที่เปลี่ยนแปลงต่อการใช้แอพดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานบน Android  วอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 5 จะยังคงสามารถใช้งาน App TimeMint และ TimeMint Manager ได้เป็นปกติทั้งหมด ยกเว้นจะไม่สามารถรับ  Notification จาก  App TimeMint และ TimeMint Manager

ผู้ใช้งานบน Andriod ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป เมื่ออัปเดต App TimeMint และ TimeMint Manager ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.6.1 ขึ้นไปจะได้รบการเเจ้งเตือน18ผ่านเเอปทั้งหมดได้ปกติ

ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตเวอร์ชั่น TimeMint Application ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปไป เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน และความสะดวกสบายในการใช้งาน

TimeMint Update Version
TimeMint Application for iPhone  Update App ให้เป็น 2.6.1
TimeMint Application for Android  Update App ให้เป็น 2.6.1
TimeMint Manager  for iPhone Update App ให้เป็น 2.6.1
TimeMint Manager  for Android Update App ให้เป็น 2.6.1


โดยกำหนดขั้นต่ำของ iOS  ของเครื่อง iPhone และ Android Version ที่รองรับการ Update Version ในครั้งนี้ รองรับขั้นต่ำที่ iOS 8  และ Android Version 5 ขึ้นไป

อัปเดตเวอร์ชั่น TimeMint ได้ที่นี่

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel  02-463-6493  กด 2
Hotline : 098-838-3909
Line: @timemint
E-mail : info.timemint@gmail.com