Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

การคิดค่าบริการ Timemint

 

 

การคิดค่าบริการ TimeMint Application
ทางเราจะคิดค่าบริการตามจำนวนการใช้งานจริง (Active User) ในแต่ละเดือน เพียงรายละ 60 บาท
หรือองค์กรของคุณมีพนักงานที่ใช้งาน TimeMint จำนวนมาก ค่าบริการก็จะถูกลงตามไปด้วย
โดยสามารถสอบถามราคาได้ที่ Tel : 098-838-3909 Line ID : timemint.co


TimeMint Application ยังมีการทดลองใช้งานฟรี  30 วัน ไม่มีเงื่อนไข
เพื่อให้องค์กรของคุณได้ทดลองใช้เรียนรู้การใช้งาน timemint ภายใน 30 วัน ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานในองค์กร
ของคุณหรือไม่ ระหว่างการใช้งานหากเกิดปัญหาสามารถเเจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของ timemint ได้ทันที