Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

วิธีสมัครสมาชิก TimeMint

สร้างบัญชีเพื่อใช้งานTimeMint  เข้าไปที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานที่นี้

STEP.1
กรอกรายละเอียด คนดูเเลระบบหลัก รายละเอียดองค์กรของท่าน พร้อมตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้างาน TimeMint

เครื่องตอกบัตร

 

 

เครื่องตอกบัตร

STEP.2
เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทาง Timemint จะส่งรหัสเพื่อการยืนยันไปทางของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้

เครื่องตอกบัตร

 

STEP.3
กรอกรหัสผ่าน 6 หลักเพื่อทำการยืนยัน

เครื่องตอกบัตร

เครื่องตอกบัตร

 

STEP.4
เมื่อลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

เครื่องตอกบัตร

STEP.5
เข้าสู่หน้าหลัก เริ่มต้นการใช้งานระบบ TimeMint  โดยสามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่ Video Tutorials

เครื่องตอกบัตร

STEP.6
ทำการตั้งค่า เพื่อเริ่มการใช้งานระบบTimeMint
เครื่องตอกบัตร